Възможна ли е трансплантация на матка?01/10/2004
Нова възможност за лечението на част от причините за стерилитет, чрез трансплантация на матка, може би ще даде надежда на много жени да имат деца. Медицината все още не може да лекува стерилитет, в резултат на хистеректомия, вродени аномалии или травми на матката. Въпреки, че повечето от тези пациентки имат нормално функциониращи яйчници, на този етап те нямат шанс да забременеят и да износят плод. „В бъдеще ще се опитаме да постигнем трансплантация на матка при хора. Подходящи донори биха били майката или сестра на пациентката, която вече има деца“, заяви д-р Mat Brannstrom, ръководител на проекта за трансплантация на матка от Sahlgrenska Academy в Университета в Гьотеборг, Швеция (1). Основните проблеми при трансплантация на матка са: запазване на нормалната физиология на трансплантираната матка контрол върху реакцията на отхвърляне на присадения орган възможност за развитие на бременност в трансплантираната матка ефекти на имуносупресията върху приемателя и плода Eкспериментални проучвания, публикувани в края на миналата година в CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 6 7 АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ И РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА Брой 2, 2004 Human Reproduction, дават надежда за тази група пациентки. Екип, воден от др Mats Brannstrom, осъществи първата трансплантация на матка в мишка, при която се е развила бременност (2). Бременността е износена до термин, като от зародишите се е развило нормално поколение. Проучването включва два опита В първия опит на мишки са били присадени допълнително втори матки. Честотата на забременяване е била сходна в трансплантираните матки (8/ 12) в сравнение с контролната група (без присадена матка) (9/12). При втория опит, на отделна група животни са отстранени матките и са трансплантирани нови. Две от четири мишки са развили бременност след трансфер на бластоцист. Зародишите са били родени и до осмата седмица след раждането са били без разлики в развитието, в сравнение с родените от мишките със собствени матки. Трансплантацията на матка се оказва възможна, след успешното дългосрочно съхраняване на органа при ниски температури (3). След съхраняване за периоди от 24 и 48 часа при 4 С°, жизнеността на матките е потвърдена чрез оценка на морфологията и контрактилитета in vitro. Спонтанни контракции са се появили и на 24-ия и на 48-ия час от съхранението. Стимулиране с простагландин F (2алфа) също е довело до контракции. Две седмици след трансплантацията на матката, запазена морфология и кръвоток са наблюдавани при съхраняваните 24 часа органи; докато при тези, съхранявани в продължение на 48 часа, е отчетен намален кръвоток и некроза на трансплантантите. При трансплантираните матки, съхранени за период от 24 часа, след ембрионален трансфер е постигната бременност при пет от шестте мишки, като поколението е показало нормално развитие. Изследването доказва за първи път възможността да се осъществи нормална бременност при трансплантация на матка, след исхемично студово съхранение Първите експериментални проучвания за трансплантация на матка започват през шестдесетте и седемдесетте години на миналия век. Повечето са включвали опити за автотрансплантация на органа. Изследванията са се провеждали по време, когато медицината все още не е разполагала с ефикасни средства за имуносупресия при трансплантацияна органи. Проекти в развитие 1. Механизми на отхвърляне на трансплантирана матка: Изследването цели да изясни механизмите на отхвърляне на матка след алогенна трансплантация (тип приемател срещу присадка), тъй като тези механизми са различни при различните органи и зависят от специфичния клетъчен състав. 2. Биохимични, функционални и морфологични промени в човешка матка при студова исхемия: Изследват се възможностите на миометриума да се контрахира, както и промяната на някои биохимични маркери по време на студова исхемия в различни разтвори. 3. Биохимични и морфологични фактори при автотрансплантация на матка при прасета: Изследва се възможното увреждане от реперфузия след трансплантация на матка. 4. Ефекти на имуносупресията върху имплантацията, бременността и развитието на плода при мишки след трансплантация на матка: Основен проблем е развитието на реакция на отхвърляне при вече развила се бременност в трансплантирания орган. Все още не са ясни механизмите на влияние на имуносупресията върху нормалния ход на бременността. Жени, които са били подложени на имуносупресия поради бъбречна или чернодробна трансплантация, са развивали нормална бременност. От друга страна, има данни че имуносупресията води до преждевременно раждане и интраутеринна ретардация на плода. 5. Генетични механизми на отхвърляне при трансплантация на матка: Механизмите на отхвърляне на присаден орган са многофакторни и зависят от променена генна експресия, както в имунните клетки на реципиента, така и в клетките на трансплантирания орган. Бъдещи проекти 1. Имуносупресия при алогенна трансплантация на матка при мишки: Ще се изследват възможностите за имуносупресия след трансплантация на матка 2. Какъв тип левкоцити участват в реакцията на отхвърляне при трансплантацията на матка: Ще се изследва един от критичните моменти при отхвърляне на транспланта инвазия на левкоцити в трансплантирания орган (Времето и точната популация левкоцити, които участват в тази реакция е различна при различните органи) 3. Хирургични техники при трансплантация на матка припрасета: След успешното извършване на съдови анастомози по време на трансплантация на матка при мишки (4), ще се изследва характерът на кръвотока на трансплантирания орган при различни видове съдови анастомози при прасета. „Трансплантацията на матка е една от „свещените крави“ на хирургията в областта на стерилитета и е операция, която е истинско предизвикателство за хирурга“, заяви в подкрепа на проучването д-р John Mills, председател на Британското дружество по стерилитет (5). (ИТ) Стерилитетът засяга около 15% от двойките в репродуктивна възраст, като 1/3 от причините са от страна на жената; 1/3 - при мъжа; 1/3 и при двамата Причините за маточния инфертилитет са вродени или придобити Маточният инфертилитет е причина за малък процент от стерилитета при жени, но все още не може да се лекува успешно Използвани източници: 1. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Uterus Transplantation Project www.sahlgrenska.se/templates/Page____26794.aspx 2. Racho El-Akouri R, Kurlber G, Brannstrom M. Successful uterine transplantation in the mouse: pregnancy and postnatal development of offspring Human Reproduction 2003; 8: 20182023 http://humrep.oupjournals.org/ 3. Racho El-Akouri R, Wranning R, Moelne J, Brannstrom M. Pregnancy in transplanted uterus after long-term ischaemic preservation. Human Reproduction 2003; 8: 2024-2030 http:/ /humrep.oupjournals.org/ 4. Racho El-Akouri R, Kurlberg G, Dindelegan G, et al. Heterotopic uterine transplantation by vascular anastomosis in the mouse. J Endocrinology 2002; 174 (2): 157-166 http://journals.endocrinology.org/index.htm 5. Fertility patients may benefit from revolutionary womb transplant surgery www.innovations-report.com/html/reports/ medicine_health/report-12205.html