Телевизията стимулира сексуалната активност01/10/2004
Юноши, които гледат повече телевизионни програми със сексуално съдържание, е по-вероятно да започнат рано полови сношения и да увеличат некоиталните си сексуални прояви, показаха резултатите от американско проучване на д-р Rebecca Collins и сътр. от RAND в Санта Моника, Калифорния, публикувани в Pediatrics през септември (1). В национално телефонно проучване са били включени 1792 юноши, на възраст между 12 и 17 години, които са били интервюирани отново една година по-късно. Те са докладвали своите телевизионни навици и сексуален опит и са били изследвани по отношение на редица фактори, обуславящи началото на сексуални прояви в тази възрастова група. Съдържанието на 23 телевизионни програми е било анализирано в три направления: излагане на сексуално съдържание, описание на рисковете при секс и на необходимостта от предпазни мерки и изобразяване на сексуално поведение в сравнение с беседи на тема секс. Резултатите са показали, че при юношите, които са гледали телевизионни програми със сексуално съдържание, вероятността да започнат полови сношения през следващата година е приблизително два пъти по-голяма в сравнение с останалите техни връстници. Рискът е еднакъв при гледане на телевизионни програми, които включват само беседи на тема секс и такива, изобразяващи сексуално поведение. Според д-р Collins, 12- годишните младежи и девойки, които гледат най-много такива програми, са със сексуално поведение на 14-15 годишните, гледащи най-малко телевизионен секс в тяхната възрастова група. В САЩ средностатистическият юноша гледа приблизително по три часа телевизия дневно. Около 64% от телевизионните програми са със сексуално съдържание. Около 46% от гимназистите в САЩ са имали полови сношения. Повечето сексуално активни юноши обаче заявяват, че биха желали да са изчакали по-дълго преди да правят секс. При всеки четвърти сексуално активен тийнейджър се диагностицира сексуално-трансмисивна болест. Честотата на бременност сред тийнейджърките в САЩ е една от най-високите в индустриалния свят. Непланираните бременности и болестите, предавани по полов път са по-чести сред юношите, станали по-рано сексуално активни. (АК) Използван източник: 1. Collins Rebecca, et al. Watching sex on television predicts adolescent initiation of sexual behavior. Pediatrics 2004; 114 (3): 280-289 http://pediatrics.aappublications.org/cgi/ content/full/114/3/e280