Соевият протеин не подобрява паметта, костната минерална плътност или липидния профил при постменопаузални жени01/10/2004
Добавките със соев протеин, съдържащ изофлавони, не подобряват когнитивната функция, костната минерална плътност (КМП) или плазмените нива на LDL-холестерола и общия холестерол при здрави постменопаузални жени на възраст над 60 години, според резултатите от едногодишно, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, публикувани през юли в JAMA (1). В проведеното в Холандия изследване са участвали 202 здрави постменопаузални жени на възраст от 60 до 75 години, без противопоказания за прилагане на естрогени. Те са били рандомизирани да получават 25.6 грама соев протеин, съдържащ 99 милиграма изофлавони (52 мг генистеин, 41 мг дайдзеин, 6 мг глицетеин) или плацебо всеки ден в продължение на една година. В анализа са включени 175 жени с добър комплаянс. Средните плазмени концентрации на генистеин са били значимо по-високи в соевата група в сравнение с контролите на плацебо (615.1 nmol/l срещу 17.2 nmol/l, p<0.001) За една година, паметовата функция е била леко по-добра в соевата група, но разликата с контролите е недостоверна. Тестовете за езикови умения, умствена концентрация и визуално внимание са показали сходни резултати. Двете групи са имали сходна загуба на КМП на лумбалните прешлени и тазовата кост. От 13-те измервания на КМП, единственото място, където при взималите соя жени е установено увеличаване на средната КМП е интертрохантерната област на фемура в сравнение с намаляване в групата на плацебо (+0.004 g/cm2 спрямо -0.009 g/cm2; промяна в КМП 1.31%, p=0.02). Тази изолирана разлика може да се дължи на случайност, смятат авторите. В соевата група нивата на общия холестерол и на холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL) са останали непроменени спрямо лекото и недостоверно намаляване при контролните случаи. Постменопаузалните естрогенови режими бяха свързани с повишен здравен риск в сравнение с плацебо. Досега се предполагаше, че естроген-подобните изофлавони имат благоприятни ефекти върху процесите на стареене след менопаузата, при по-малко странични ефекти. „Това едногодишно двойно-сляпо, рандомизирано проучване не подкрепи хипотезата, че добавките на соев протеин, съдържащ изофлавони, подобряват познавателната функция, костната минерална плътност или плазмените липиди при здрави постменопаузални жени над 60-годишна възраст“, заключи екипът. Несъответствието между това изследване при хора с предишните обещаващи резултати при експериментални животни, по-специално по отношение на когнитивната функция и КМП, може би се дължи на междувидови разлики в метаболизма на изофлавоните, предполагат холандските изследователи. Изофлаводите са естроген-подобни съставки на естествените растителни храни. „Един от основните метаболити на изофлавона - дайдзеин при роденти е еквол, но... само около една трета от хората, изложени на висок внос на дайдзеин, произвеждат еквол...“. Да не се използват хормони както само естроген, така и естроген плюс прогестин, за превенция на деменцията и на леките смущения в паметта при постменопаузални жени над 65 години, заключиха междувременно и авторите на сателитното на WHI проучване – WHI Memory Study (виж Primum non nocere в МД брой 1). Хормоналните режими бяха свързани от това седемгодишно (естроген плюс прогестин) и деветгодишно (само естроген) рандомизирано изследване с повишена честота на когнитивните нарушения в сравнение с плацебо. Не е яснокакъв е ефектът на естроген-подобните вещества върху когнитивната функция при по-дълга експозиция (над една година). Не е доказано и дали добавките, съдържащи изофлавони, имат клинично значим ефект върху когнитивните функции при женска популация в перименопаузална възраст. „Влиянието на фактора време за суплементация се нуждае от допълнително изучаване. По отношение на костите, e по-добре минералната плътност да се съхранява, отколкото след това да се възвръща загубеното, са двете важни препоръки. (ДЯ) Използван източник: 1. Kreijkamp-Kaspers S, et al. Effect of soy protein containing isoflavons on cognitive function, bone mineral density, and plasma lipids in postmenopausal women. JAMA 2004, 292: 65-74 www.jama.com