RIFLE – нова дефиниция на острата бъбречна недостатъчност при критично болни


md 01/10/2004

Въпреки наличието на различни точкови системи за оценка на органната дисфункция в интензивните отделения, досега не съществуваше подобна система за оценка на бъбречната недостатъчност. Доскоро липсваше и общоприета дефиниция на острата бъбречна недостатъчност (ОБН) при критично болни. През юни Втората международна консенсусна конференция на групата по качествена инициатива при остра диализа (Acute Dialysis Quality Initiative […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.