Разумното прилагане на spironolactone предотвратява риска от хиперкалиемия


md 01/10/2004

Комбинацията от spironolactone и АСЕ-инхибитори*, която според резултатите от проучването RALES съществено подобрява състоянието на пациентите с тежка сърдечна недостатъчност (СН), може да доведе до животозастрашаваща хиперкалиемия. След публикуване на резултатите от проучването RALES (Randomized Aldactone Evaluation Study) през 1999 г. комбинираното изписване на двата препарата се е увеличило значително, в резултат на което заболеваемостта […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.