По-чест скрининг за рак на шийката на матката01/10/2004
Скъсяването на интервалите за скрининг се очаква да намали кумулативната доживотна честота на рака на шийката на матката с 18%, в сравнение със стандартите до 2003 година, показа британско проучванe на базата на математически модел, публикуванo в British Journal of Cancer през август (1). През 2003 г. интервалите за скрининг във Великобритания бяха намалени на три години за жени на възраст 25-49 години, а за възрастовата група 50-64 години бяха фиксирани интервали от пет години. Жени на възраст под 25 години бяха изключени от програмата за скрининг. Според доклада, очакваната кумулативна честота на рака на шийката на матката сред жени, при които не е провеждан скрининг, е 1.70%. До 2003 г. със старите стандарти за скрининг честотата се е движила около 0.77%, а с приемането на новите стандарти се очаква намаление до 0.63%, което представлява редукция с 63% в сравнение с честотата сред нескринираната женска популация и с 18% в сравнение със стандартите до 2003 г. Скрининг във възрастовата група 20-25 години би имал минимален ефект – намаляване на честотата от 0.63% на 0.61% Увеличаването на възрастта за скрининг до 79 години би намалило честотата до 0.56% Бъдещо подобряване на чувствителността на диагностичните тестовете би намалило допълнително честотата до 0.46% „Необходими са още проучвания за установяване на съотношението цена/ ефективност, особено при провеждането на скрининг при женска популация под 50 години, като се има предвид честотата на рака на шийката на матката в различните възрастови групи. Все още е трудно да се даде правилен съвет, както на медицинските власти, така и на пациентите“, смятат учените. Изследването бе проведено от Cancer Research UK Epidemiology Unit (Епидемиологичен отдел за проучване на рака във Великобритания) и Jullietta Patnick, директор на програмата за скрининг на рака в Националната здравна служба (NHS) на Великобритания. (ИТ) Използван източник: 1. Canfell K, Barnabas R, Patnick J, Beral V. The predicted effect of changes in cervical screening practice in the UK: results from a modelling study. British Journal of Cancer 2004; 91: 530-536 www.nature.com/bjc/journal/