Пациенти с пейсмейкър ще се наблюдават чрез Интернет01/10/2004
CareLink Network на Medtronic е първата система за интернетконтрол на пациенти с имплантируеми кардиовертори/ дефибрилатори (ICD) и пейсмейкъри. Системата е въведена в Университетската болница на University of South California, САЩ и позволява дистанционна проверка на устройствата, без необходимост пациентите да напускат дома си. „Medtronic CareLink осъществява пряка връзка с пациентите и осигурява нова степен на сигурност“ - заяви др Leslie Saxon, директор на отдела по електрофизиология в болницата. Системата Medtronic CareLink се състои от монитор на пациента, който автоматично записва данните за сърдечната честота и ритъм от имплантираното устройство и ги изпраща до централен сървър. Лекарите могат да имат достъп до тези данни от всеки свързан с интернет компютър. От своя страна, пациентите могат да видят необходимата информация на специална уеб-страница, предназначена за тях. (ИТ) Използван източник: 1. www.medtronic.com/carelink/physician.html