Първо перкутанно лявокамерно асистиращо устройство01/10/2004
Лекари от Texas Heart Institute и St.Luke’s Episcopal Hospital поставиха за първи път ново перкутанно камерно асистиращо устройство (percutaneous ventricular assist device - pVAD) при пациент в състояние на кардиогенен шок (1). За разлика от досега използваните VAD, които изискват поставяне чрез торакотомия, новото устройство TandemHeart на CardiacAssist се поставя по перкутанен път (percutaneus trans-septal ventricular assist – PTVA) (2). „Това е метод, който се прилага за ограничен период, но това ни дава време за преценка на пациента и на по-нататъшното дефинитивно лечение. Устройството може да се прилага по спешност при пациенти с тежка остра сърдечна недостатъчност“, заяви д-р Biswajit Kar, ръководител на проучването. След позиционирането на pVAD, оксигенирана кръв от лявото предсърдие се изпомпва чрез катетър, поставен през v. femoralis, и след това се връща в артериалната циркулация. Самото устройство остава извън тялото. През юни FDA одобри TandemHeart за клинично приложение (3). В момента устройството се прилага в няколко центъра при пациенти с кардиогенен шок, които не се повлияват от консервативно лечение. TandemHeart може да поеме около 85% от сърдечния дебит за период от няколко часа до няколко дни. Устройството може да се прилага и при пациенти с тежка сърдечна недостатъчност, които подлежат на ангиопластика. TandemHeart PTVA се състои от три части (4): 1. Центрифугална помпа, която осигурява дебит от 4 л/мин. Помпата отбременява лявата камера, чрез изтеглянето на кръв от лявото предсърдие. 2. Венозна и артериална перкутанни канюли. Венозната канюла се поставя през v. femoralis и транс-септално в лявото предсърдие. Оксигенираната кръв се връща през артериалната канюла в a. femoralis. 3. Системен контролер, който осигурява настройките, мониторирането и алармите на апарата. През май CardiacAssist получи награда от Националния институт по здравеопазване на САЩ (National Institute of Health) за успешно приключила фаза I клинично проучване на TandemHeart при деца (5). (ИТ) Използвани източници: 1. Texas Heart Institute and St. Luke’s Hospital first to use percutaneous ventricular assist device www.texasheartinstitute.org 2. Minimally invasive procedure inserts device to provide temporary support for damaged heart www.innovations-report.com/ html/reports/medicine_health/report-32091.html 3. FDA www.fda.org 4. CardiacAssist www.cardiacassist.com/products/pvad.htm 5. National Institute of Health grant awarded to CardiacAssist for pediatric heart failure work with TandemHeart www.cardiacassist.com