Откривателят на PSA теста го… „закрива“01/10/2004
Прекoмерната употреба на PSA (простатен специфичен антиген) изследването като рутинен скрининг за карцином на простатата е довела до твърде „разпалено“ лечение на мъжете с простатна хипертрофия, заяви самият откривател на теста д-р Thomas A. Stamey от Standford University в САЩ в списание The Journal of Urology през октомври (1). „PSA се асоциираше с простатния карцином преди 20 години, но сега кореспондира само с доброкачествената простатна кипертрофия.“, пишат др Stamey и сътр. Широката употреба на PSA като скрининг не е оправдана.Препоръчва се „внимателна палпация на простатата“, тъй като ракът, открит по този начин „почти винаги се нуждае от някаква форма на лечение“. Д-р Stamey пръв съобщи през 1987 година, че нивото на PSA в кръвта може да бъде използвано като туморен маркер за рак на простатата. „Това което не знаехме в началото е, че доброкачествената хипертрофия на простатата е най-честата причина за нива на PSA между 1 и 10 ng/ml.“, отбелязва Dr. Stamey. Екипът от Станфордския университет е проучил 1317 пациенти, подложени на тотална простатектомия през последните 20 години (2). В началото на изследвания период 91% от карциномите са били откриваеми при ректално туширане и средният обем на туморите е бил 5.33 кубически сантиметра. За интервала 1999-2003 година тези стойности драстично са намалели до съответно 17% и 2.44 кубически сантиметра. Обяснението на резултатите вероятно е в хипердиагностиката и прекомерното лечение на пациенти, които не се нуждаят от такова. Факт е, че вероятно повечето мъже биха развили рак на простатата, ако живеят достатъчно дълго, но от друга страна, смъртта от този вид рак не е често срещана при по-възрастните мъже. (РК)Използвани източници: 1.Reuters Health. Inventor of PSA cancer test says it’s overused. Sep 2004 www.reutershealth.com 2. Stamey T. et al. The prostate specific antigen era in the United States is over for prostate cancer: What happened in the last 20 years? Journal of Urology Oct. 2004, 172: 1297-1301 www.jurology.com