Открит е нов ген, свързан със системен лупус еритематозус01/10/2004
Носителството на новооткрития ген R620W-PTPN22 (protein thyrosine phosphatase) предразполага към развитие на системен лупус еритематозус (CЛЕ), показаха резултатите от проучване на Kyougoku и сътр. от Университета в Минесота, Mineapolis, САЩ, публикувани в септемврийския брой на American Journal of Human Genetics (1). В проучването за носителство на PTPN22 е изследван генотипът на 525 болни (европеидна раса), като данните са сравнени с генотипа на 1961 здрави хора от контролната група. Алелът R620W на цитирания ген е установен при 12.76% от болните от СЛE в сравнение с 8.67% при здравите контроли (p=0.00009). Двукратната репликация на алела води до почти двойно по-голям риск от развитие на заболяването (интервал на чувствителност 95%). Според друго проучване на Begovich и сътр., публикувано в августовското издание на American Journal of Human Genetics, еднонуклеотидният полиморфизъм (SNP – single nucleotide polymorphism, замяна на единична база в ДНК с друга база), наблюдаван при миссенс мутацията* на минорния алел на гена за PTPN22, води до по-често заболяване от ревматоиден артрит (PA). Патологичният ген е наблюдаван при 28% от пациентите, засегнати от заболяването, срещу 17% носителство при контролната група (2). Промяна в минорния алел на гена за PTPN22 е наблюдавана и при пациенти с диабет тип 1 (имунно-медииран), което потвърждава тезата, че носителството на тези мутации води до хиперреактивност на имунната система. Пациентите с патологичния ген са с по-голям риск от развитие на автоимунни заболявания. Прицелните за увреда органи при СЛЕ са кожата, бъбреците, ставите, белите дробове и централната нервна система (ЦНС). Тежестта на заболяването и отговорът към терапията се различават при отделните пациенти. Откриването на комбинациите от гени, които са отговорни за СЛЕ и други автоимунни заболявания, ще доведе до създаването на нови лекарства, подобряване и индивидуализиране на терапевтичния отговор. (ОИ) * Missens мутация е вид точкова мутация, при която един нуклеотид нарушава кодона (триплета) и това води до синтезата на протеин с една различна аминокиселина. Например, заместването на А с T в 17-тия нуклеотид на гена за бета-клетъчната верига на хемоглобина води до промяна на кодона GAG (кодиращ синтезата на глутаминова киселина) в GTG (кодиращ синтезатана валин). Поради това, шестата аминокиселина в молекулата на хемоглобина, вместо да е глутаминова киселина, става валин. Тази точкова „миссенс“ мутация води до появата на сърповидноклетъчна анемия. Използвани източници: 1. Kyogoku C, Behrens T, еt al. Genetic association of the R620 polymorphism of Protein Tyrosine Phosphatase PTPN22 with human SLE. American Journal оf Human Genetics, September 2004, 75 (3): 504 – 7 www.ajhg.org/journal 2. Begovich AB, Carlton VE, Honingberg LA, et al. A missense single-nucleotide polymorphism in a gene encoding protein thyrosine phosphatase (PTPN22) is associated with rheumatoid arthritis. American Journal of Human Genetics, August 2004, 75 (2): 330-7