Новоодобрени медикаменти


md 01/10/2004

Rituximab (MabThera) на Roche, бе одобрен през август от Европейската комисия (ЕК) за приложение като първо средство на избор за лечение на фоликуларен, не-Ходжкинов лимфом (non-Hodgkin’s lymphoma – NHL) в комбинация с конвенционална химиотерапия (http://europa.eu.int). Решението е резултат от проведено многоцентрово, фаза III, рандомизирано клинично проучване, включващо 321 пациенти с напреднал фоликуларен NHL. Rituximab, в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.