Нови стандарти за трансфузия на прясно замразена плазма, криопреципитат и криосупернатант


md 01/10/2004

Нови стандарти за трансфузия на прясно замразена плазма (fresh frozen plasma – FFP), криопреципитат и криосупернатант бяха приети през юли от Британския комитет за стандарти в хематологията (British Committee for Standards in Hematology). Определения: Прясно замразена плазма (FFP): Приготвя се от пълноценна кръв чрез центрофугиране или плазмафереза; замразява се бързо до температура, която съхранява лабилните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.