Нов начин за профилактика на срастванията след гинекологични лапароскопии01/10/2004
Компанията FzioMed, Inc. обяви през юни, че е завършила пилотно проучване в САЩ на Oxiplex/AP Gel, който служи за профилактика на постоперативните сраствания след гинекологични лапароскопски процедури (1). Проведеното рандомизирано, многоцентрово проучване е имало за цел да установи безопасността на лекарствения продукт. „Милиони жени се подлагат на гинекологични лапароскопии, които могат да доведат до следоперативни сраствания. Досега няма открити средства, които да се прилагат с успех при тези усложнения. „Oxiplex/AP Gel е създаден за да осъществи ефективна и икономична бариера срещу срастванията“, заяви Ronald Haynes, президент на FzioMed. Голяма част от пациентките, подложени на гинекологични операции, развиват сраствания, които може да станат причина за стерилитет, хронична болка в таза и илеус. Oxiplex/AP Gel е абсорбиращ се, синтетичен гел, който покрива тъканите и ги предпазва от развитието на сраствания. FzioMed провежда и проучване с аналогичен гел, предназначен за прилагане при операции на гръбначния стълб. В края на 2004 година компанията планира да започне проучвания за приложението на Oxiplex/AP Gel в общата хирургия. FzioMed е получила одобрението на Европейската комисия за приложението на Oxiplex в гинекологичната, коремната и гръбначната хирургия. (ИТ) Използван източник: 1. www.fziomed.com/news/newsrelease_6-9-04.html