Миоектомията подобрява миокардната перфузия при хипертрофична кардиомиопатия


md 01/10/2004

Миоектомията чувствително намалява размеритена зоните с исхемия в резултат на миокардна хипертрофия, което води до подобрение както на тоталната и регионалната перфузия, така и на резервното коронарно пълнене, показаха резултатите от проучване на д-р Manuela Jorg-Ciopor и сътр. от Университетската болница в Цюрих, Швейцария, публикувано през август в Journal of Thoracic Cardiovascular Surgery (1). „Септалният […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.