Мамографии – навреме и редовно!01/10/2004

Повечето жени в САЩ правят първия си профилактичен преглед при мамолог на препоръчваната възраст от около 40 години*, но много малко се връщат за редовни годишни прегледи след това, показаха резултатите от проучване на д-р James Colbert и сътр. от Massachusetts General Hospital, публикувани през октомври в изданието на American Cancer Society (1).

„Важно е не толкова кога жената ще се прегледа за първи път при мамолог, а да изгради у себе си мотивацията, че това е необходимо всяка година“, заявяват авторите.

В проучването са участвали 72 417 жени, проследени за периода от 1985 до 2002 година. Резултатите показват, че средната възраст, през която женската популация отива за първа мамография е 40.4 години. С проведен първи скрининг са били над 60% от жените до края на четвъртото им десетилетие и почти 90% от 50-годишните.

Жените от малцинствата са отлагали първия си профилактичен преглед с около една година, а тези с наднормено тегло – със средно две години. Първата мамография е извършвана още по-късно при жените без здравни осигуровки, гарантиращи им безплатен достъп до първична здравна помощ – на средна възраст 46.6 години или шест години по-късно в сравнение със здравноосигурените случаи.

Най-голямо закъснение е установено при жените от малцинствата, които са без здравни осигуровки. Посочените подгрупи са с повишен риск, обобщават авторите.

Днес мамографията е най-добрият скрининг метод за диагностика на рака на гърдата в ранен стадий (2)

„Съхраняване на живота“ Скринингова програма във Великобритания, обхванала около 14 милиона жени на възраст 40 години и нагоре, е доказала над 80 000 случая с рак на гърдата. Резултатите, публикувани в British Medical Journal през 2000 година, показват, че благодарение на активния подход за ранна диагностика, всяка година животът на около 300 жени се удължава (3).

Бариери пред изкуството на лекуваме:

Жените нямат осигурен адекватен достъп до скринингова апаратура и до лекари-радиолози, които са специалисти в провеждането на мамографии, смята American Cancer Society – ACS (Американско раково общество).

Комбинирането на тези два фактора води до необходимост от изчакване на прегледа повече от пет месеца в някои райони на САЩ (4).

Другият основен проблем е точността на мамографските прегледи. Въпреки че са приети за най-добрия скрининг метод за рак на гърдата, те пропускат над 17% от туморите или водят до фалшиво положителни резултати при един от 10 случая. Въвеждането на подобрата техника – дигитална мамография може да намали тези „грешки на изкуството“. Тя предлага предимството изображението да се изпраща по електронен път до специалист за консултация (4).

В България все още няма ефективно действаща скринингова програма за ранно откриване на рака на гърдата и причина за това е липсата на финансиране, според д-р Валерия Гаврикова от Iво Рентгенологично отделение към Александровска болница, София. Голяма част от жените отиват по свое желание да бъдат прегледани.

„В някои случаи, доказаният хистологично раков процес е вече в напреднал стадий, а това от своя страна налага радикална хирургична намеса“, напомня д-р Гаврикова.

По данни на Националния раков регистър над 50% от случаите с рак на млечната жлеза у нас се откриват в трети и четвърти стадий, докато ранното диагностициране на това заболяване, когато то практически е лечимо, е едва при 15% от пациентките (5).

Национална програма за профилактичен онкологичен скрининг у нас е в ход от 2001 година, заяви Радостина Георгиева, говорител от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. Предвидено е тя да продължи до 2006 г. За тази година са планирани 100 000 лева за мамографски консумативи (5).

Министерство на здравеопазването обяви четвъртата национална кампания за борба с рака на гърдата (5).Профилактичните прегледи (октомври 2004 г.) ще се извършват във всички лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, в които има работещ мамографски апарат. Те ще се провеждат през два работни дни от всяка седмица на месеца от 13-17 ч.

Желаещите за преглед трябва да се запишат предварително, като се препоръчва това да са жени на възраст от 49 до 65 години**, на които не е правен мамографски преглед през последните две години. Желателно е всяка жена да се записва с направление от личния лекар.

НЗОК има сключени договори за мамография с 84 лечебни заведения в страната, като в София те са 18, Варна и Пловдив – по 5. Ако прегледът не се извършва по програмата на здравното министерство, пациентката заплаща единствено потребителска такса, след издадено направление от личен лекар. От началото на годината до месец август включително, касата е заплатила 620 070 лева за 43 301 мамографски изследвания. (РР)

* Американското раково общество препоръча в актуализираните си през 2003 г. указания профилактичен мамографски скрининг да се провежда годишно при жени, които са навършили 40 години (6)

** Европейската асоциация за борба с рака на гърдата препоръчва профилактични мамографски прегледи да се провеждат във възрастта 50-59 години, тъй като в тази възрастова група заболяването от рак на гърдата е с най-висока честота. Жените, които имат фамилна обремененост, трябва да започнат такива прегледи след 40-годишна възраст. Според европейските стандарти профилактичният мамографски преглед трябва да се извършва на 2-3 години (5).

Използвани източници: 1. Colbert JA., Kaine EM., Bigby JA. et al. The age at which begin mammographic screeninig. Cancer, published online 13 September 2004 www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/ jhome/28741 2. Breast cancer and mammography information http://www.cdc.gov 3. Cancer screening programs http://www.cancerscreening.nhs.uk/ breastscreen/ 4. Report: wider mammogram access, better technologies needed. CA Cancer J Clin 2004, 54: 242-243 http:// caonline.amcancersoc.org/cgi/content/full/54/5/242 5. http://www.mh.government.bg 6. American Cancer Society Guidelines for breast cancer screening: update 2003. Smith RA, Saslow D, et al (for the Breast Cancer Advisory group). CA Cancer J Clin 2003, 53: 141-169 http://caonline.amcancersoc.org/cgi/content/full/53/3/141