Липсва генетична връзка между болестта на Parkinson и на Alzheimer


md 01/10/2004

Сред родствениците на пациенти с болестта на Parkinson (PD) не се наблюдава повишен риск за развитие на болестта на Alzheimer (AD), което отхвърля хипотезата за общ генетичен терен в етиологията на тези две заболявания. Това показаха резултатите от проучване на д-р Karen Marder и сътр. от Columbia University в Ню Йорк, публикувани през юли в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.