Лек за периферна невропатна болка при диабет?01/10/2004
Cymbalta (duloxetine hydrochloride) на американската фармацевтична компания Eli Lilly стана през септември първият препарат, одобрен от FDA (Американската агенция за храните и лекарствените средства) за лечение на диабетна периферна невропатна болка (1). FDA се позова на резултатите от две рандомизирани, контролирани проучвания, установили ефективността и безопасността на Cymbalta при голяма група пациенти. Cymbalta (www.cymbalta.com) е селективен инхибитор на обратното захващане на серотонина и норадреналина с антидепресивно и централно аналгетичнодействие. Въпреки че точният механизъм, чрез който duloxetine повлиява болката, не е напълно изяснен, 58% от получавалите го пациенти съобщават за субективно по-значимо намаляване на болковия синдром, в сравнение с контролите на плацебо. Най-често наблюдаваните нежелани лекарствени ефекти са: гастроинтестинални смущения, сухота в устата, замаяност и горещи вълни. Периферната полиневропатия е най-честото усложнение на диабета и засяга около две трети от диабетиците. Симптомите, с които най-често се проявява, са хипералгезия и парестезии. Най-неприятна и депресираща пациентите е алодинията (allodynia) – състояние, при което болката се предизвиква от стимули, които не са болезнени при обикновени условия (например при допир с чаршафа). През август Cymbalta бе одобрен от FDA за лечение на сериозни депресивни разстройства, на базата на четири рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания при възрастни. Данните от тях показаха значително по-добри резултати при пациентите, лекувани с Cymbalta, в сравнение с получавалите плацебо, на базата на скалата на Hamilton за оценка на депресията. Cymbalta все още не е одобрен за употреба в България (2). (РК) Използвани източници: 1. FDA News. FDA Approves Drug for Neuropathic Pain Associated With Diabetes. September 7, 2004 www.fda.gov 2. Изпълнителна агенция по лекарствата в България (ИАЛ) www.bda.bg Hemispherx Biopharma Inc. (www.hemisherx.net) от Филаделфия, САЩ е започнала клинично проучване на Alferon N – алфа-интерферон, инжекционна форма, за лечение на инфекции, причинени от West Nile Virus. Micrologix Biotech Inc. (www.mbiotech.com) от Ванкувър, Kанада е получила официално разрешение за започване на фаза II клинично проучване върху MBI-3253 (celgosivir) – перорален антивирусен медикамент за лечение на хроничен хепатит С. В проучването ще участват около 60 пациенти с доказана непоносимост към интерферона, които ще бъдат разделени на три групи в зависимост от дозата на медикамента, който ще получават за период от 12 седмици. Резултати се очакват през втората половина на следващата година. Sinovac Biotech Ltd. (www.sinovac.com) от Пекин, Китай съобщи, че е приключила фаза I от клинично проучване с 36 доброволци, които са били имунизирани с две поредни дози от инактивираната ваксина срещу SARS (severe acute respiratory syndrome, тежък остър респираторен синдром) или с плацебо. Не са били наблюдавани сериозни странични реакции след имунизацията. Vertex Pharmaceuticals Inc. (www.vpharm.com) от Кембридж, САЩ е завършила фаза Ia от проучването на VX-950, перорален протеазен инхибитор за лечение на хепатит С при 35 здрави доброволци. Очаква се до края на годината компанията да започне фаза Ib клинично проучване при болни с хроничен вирусен хепатит С. Vertex притежава изключителните права за производството и продажбата на VX-950 в целия свят, с изключение на Япония и някои азиатски държави, където правата се държат от японската Mitsubishi Pharma Corp.