Leflunomide се асоциира с панцитопения01/10/2004
Рискът от панцитопения по време на лечение с leflunomide на активен ревматоиден артрит се повишава особено при комбинирането му с methotrexate, както и при повъзрастни пациенти, съобщиха през юли в The Annals of Pharmacotherapy д-р Jonathan Chan и сътр. от Princess Alexandra Hospital в Брисбейн, Австралия (1). За периода 2000-2004 година те са регистрирали 18 случая на панцитопения при терапия с leflunomide, от които - при 14 той е бил комбиниран с methotrexate. Началото на панцитопенията при пациенти, на възраст от 18 до 79 години (средно 65.5 години), варира от 11 дни до четири години от започване на терапията (средно четири месеца). Нарушението типично е сериозно, налага хоспитализация, спиране на имуносупресията и интензивна подкрепяща терапия. Петима от пациентите са завършили летално поради панцитопеничен сепсис, като четирима от тях са получавали и methotrexate . Механизмът на действие на leflunomide* се изразява в инхибиране на синтезата на пиримидин в лимфоцитите и в други бързоделящи се клетки, поради което може да води до панцитопения. „Поради дългия полуживот на leflunomide, миелосупресията може да персистира след приключване на терапията“, заяви д-р Chan. Тъй като времето на поява на панцитопенията е различно, то наложително е кръвните показатели да се следят редовно с месечна ПКК (пълна кръвна картина) през първите шест месеца от лечението и на интервал от шест до осем седмици след това, съветват изследователите. (АК) * Leflunomide е isoxazole имуномодулаторен агент, който инхибира дихидрооротат дехидрогеназата (ензимът, намесен в синтезата de novo на пиримидина, който е необходим за продукцията на ДНК и РНК). Препаратът има антипролиферативна активност. Редица in vitro и in vivo проучвания показаха неговите противовъзпалителни ефекти. Тъй като потиска имунната система, може да повишава риска от инфекции, най-често на респираторната система. Пълна информация за страничните ефекти на leflunomide може да намерите на: www.medicinenet.com/leflunomide/ article.htm Лефлуномид (с търговско име Arava на Aventis) получи разрешение от 1998 година насам да се прилага в повече от 70 страни по света, включително в ЕС и САЩ, за лечение на активен ревматоиден артрит (РА) като „модифициращ заболяването антиревматоиден медикамент“. Той може да се използва както в ранните, така и в късните стадии на РА. Използвани източници: 1. Chan J, et al. Leflunomide – associated pancytopenia with or without methotrexate. The Annals of Pharmacotherapy 2004, 38; 7: 1206-1211 www.theannals.com 2. Taylor J. Risk of leflunomide – associated pancytopenia appears greater with concomitant methotrexate treatment and increased patient age. 2004 www.docguide.com