Каротидната стент-система АCCULINK профилактира инсулт01/10/2004
Системата АCCULINK на американската фирма Guidant, за подобряване на кръвотока в басейна на каротидната артерия и за профилактика на тромбоемболичните усложнения, бе одобрена в края на август от Американската агенция за храните и лекарствените средства - FDA (1, 2). АCCULINK се състои от стент и катетър и се използва заедно с ACCUNET – приспособление за отстраняване на емболите. Прилага се при пациенти, преживели исхемичен инсулт, със стеноза на каротидната артерия, обхващаща над 80% от лумена и болни, неподходящи за каротидна ендартеректомия. Системата се вкарва през феморалната артерия, заедно с ACCUNET като под рентгенографски контрол се достига до каротидната артерия. ACCUNET се разтваря на принципа на чадъра. Приспособлението е фенестрирано, което позволява запазване на кръвотока и същевременно има за цел да залови всеки микроембол, който би могъл да се откъсне от атеросклеротичната плака по време на интервенцията. Металният стент се отделя от катетъра и се отваря автоматично над плаката. Катетърът се отстранява и се вкарва друг, с помощта на който ACCUNET се затваря и се извежда извън организма. Устройството за дистална емболна протекция ACCULINK бе одобрено въз основана резултатите от проучването ARCHeR (Acculink for Revascularization of Carotids in High-Risk patients), обхванало 581 пациента, при които прилагането на новата стент-система е показало ефективност от близо 92% при възстановъването на кръвотока в басейна на каротидната артерия. При сравняване на усложненията, наблюдавани след прилагането на стенткатетърната система, с тези при пациенти, претърпели каротидна ендартеректомия, се отчита общ риск за смърт, инсулт или миокарден инфаркт през първите 30 дни или за инсулт в областта на стента до края на първата година при около 10% от стентираните пациенти срещу 15% от оперираните. В проучването са участвали пациенти с клинично асимптомни мозъчни лезии (без неврологичен дефицит), но с висок риск от остър исхемичен инсулт (стеноза на лумена на каротидната артерия над 80%). Вече над пет десетилетия златен стандарт в профилактиката на исхемичните инсулти е оперативната корекция на атеросклеротично стеснената каротидна артерия чрез ендартеректомия. През последните години тя постепенно се измества от новите стент-прилагащи техники. „Стент-системите ще заместят оперативната интервенция, защото те са поевтини, с по-малко усложнения и пациентите ги предпочитат“, заяви д-р Stephen Ramee от Ochsner Clinic в New Orleans. И фармацевтичният гигант Johnson&Johnson (J&J) очаква одобрение от FDA на своя система, подобна на ACCULINK, след представяне на резултатите от клинично проучване, известно като SAPPHIRE (Stenting and Angioplasty with Protection in Patients and HIgh Risk for Endarterectomy), което обхвана 156 пациенти, на които е поставена стент-системата и 151 болни, претърпели оперативна интервенция. В момента се провежда голямо клинично изследване, наречено CREST (Carotid Revascularization Endarterectomy vs. Stenting Trial), което включва около 2500 пациенти, прекарали лек исхемичен инсулт или транзиторна исхемична атака. То ще продължи между две и три години и ще сравнява ефектите на каротидните стент-системи с каротидната ендартеректомия. (КД) Други проучвания за приложение на каротидни стентове са: MAVErIC - Еvaluation of the Medtronic AVE self-expanding carotid stent system with distal protection in the treatment of carotid stenosis EVA-3S - Endarterectomy versus angioplasty in patients with severe symptomatic carotid stenosis ICSS (CAVATAS-2) - International Carotid Stenting Study PASCAL - Performance And Safety of the Medtronic AVE self-expandable stent in treatment of Carotid Artery Lesions SHELTER Stenting of High risk patients Extracranial Lesions Trial with Emboli Removed SPACE Stent-protected Pecutaneous Angioplasty of the Carotid vs. Endarterectomy Подробна информация за посочените проучвания, можете да намерите на уеб страницата на The Internet Stroke Center (3). Използвани източници: 1.www.fda.gov 2.www.guidant.com 3. The Internet Stroke Center www.strokecenter.org/trials/ InterventionDetail.asp?therapyName=ints/intPage98.htm