Канабис облекчава симптомите при множествена склероза01/10/2004
Канабисът може да има дълготрайни благоприятни ефекти при облекчаване на симтомите при MS (multiple sclerosis, множествена склероза) съобщиха д-р Jonh Zaijcek и сътр. от Peninsula Medical School при Universities of Exeter and Plymouth във Великобритания по време на British Association Festival of Science в Exeter, Англия през септември (1). Изследователският екип е проследил в продължение на близо една година около 80% от болните, участвали в оригиналното 15-седмично проучване CAMS (Cannabis in Multiple Sclerosis), проведено през 2003, и които са продължили употребата на канабис и след това. Според авторите, предварителният анализ на резултатите показва, че може да има повече благоприятни ефекти при дълготрайно лечение с канабис в сравнение с тези, наблюдавани в първата част на проучването. „Ние постигнахме интересни резултати, които предполагат дълготрайни благоприятни ефекти“, заяви д-р Zaijcek. „Необходимо е тези ефекти да бъдат проследени и внимателно проучени, което може да стане при нови, бъдещи клинични проучвания“. Клиничното изследване CAMS обхвана през 2003 година 667 пациенти с доказана MS, които в продължение на 15 седмици са получавали рандомизирано перорален екстракт от канабис или ТНС (тетрахидроканабинол), или плацебо. Изследователите са си поставили за цел да проследят как се повлияват симптоми като спастичност, двигателна активност и болка. Резултатите, публикувани в The Lancet (2), показват, че лечението с канабиноиди не води до промяна в мускулната спастичност, оценена обективно със скалата на Аshworth (р=0.40). Субективната оценка на пациентите показва благоприятно повлияване на симптомите като спастичност и болка съответно при 61%, при 60% и при 46% от болните, получавали канабис, ТНС и плацебо. Тези данни предполагат, че канабиноидите могат да подобряват двигателната активност на пациентите с MS, като намаляват болката, и това дава основание за продължаване на тяхното изследване, смятат авторите. Растението канабис съдържа над 60 различни вещества, известни като канабиноиди. Счита се, че тетрахидроканабинолът (ТНС) е най-активен сред тях. През последните няколко години се установи, че подобни вещества – ендоканабиноиди - се произвеждат и в ЦНС. Те участват в контрола на апетита и стимулират междуневронните взаимодействия. Въпреки че канабиноидите се използват за медицински цели повече от две хилядолетия, все още няма точни научни доказателства за техните благоприятни терапевтични ефекти. През миналата година Холандия стана първата страна в света, която одобри официално медицинското приложение на канабис при пациенти със злокачествени заболявания, СПИН и MS. В САЩ канабисът е официално разрешен за лечение на анорексия при HIV-позитивни пациенти и за повлияване на гаденето след химиотерапия.(КД) Използвани източници: 1. www.cannabis-trial.plymouth.ac.uk и www.reuters.com 2. Zajicek J. et al. Cannabinoids for treatment of spasticity and other symptoms related to multiple sclerosis (CAMS study): multicentre, randomised placebo-controlled trial. Lancet 2003, 362: 1517-26 www.thelancet.com