Извършена бе първата лапароскопскиасистирана, функционалносъхраняваща радикална гастректомия


md 01/10/2004

Японски хирурзи от Fujita Health University в Aichi извършиха за първи път в света лапароскопски-асистирана, функционално-съхраняваща, радикална гастректомия при пациент с напреднал рак в проксималната част на стомаха, съобщи в септемврийския си брой Journal of the American College of Surgeons (1). Приложената от авторите техника включва подпомагащо лапароскопската хирургия устройство (hand-assisted laparoscopic surgery – HALS), […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.