Интерлевкин-7 участва в патогенезата на остра лимфобластна левкемия01/10/2004
Установен е нов биохимичен механизъм на действие на интерлевкин7 (IL-7)* върху размножаването на Тклетките при остра лимфобластна левкемия, което може да послужи за разработване на бъдещи терапевтични модели, показаха резултатите от проучване на Barata и сътр. от Institute of Molecular Medicine към University of Lisbon, Португалия, публикувано в септемврийския брой на Journal of Experimental Medicine (1). Новооткритият патогенетичен механизъм, в който главна роля играе ензима PI3K (phosphatidylinositol-3 kinase), се активира от IL-7 и води до усилен растеж на патологичния клон Т-клетки. По този начин се индуцира туморогенезата и увеличаването на размерите на бластните клетки. Стимулирайки PI3K, IL-7 участва и в увеличаването на броя на глюкозните рецептори, в ендоцитозата на глюкозата и в контрола на митохондриалната функция на Тклетките. Това потвърждава значимостта му като потенциален обект за терапевтични проучвания при Т-клетъчната левкемия. Ролята на IL-7 в патогенезата на Тклетъчната левкемия е доказана и в проучването на Karawajew и сътр.от Department of Hematology, Humboldt University of Berlin, Германия, които са изследвали влиянието на различните интерлевкини (IL-2, IL-4 и IL-7) върху развитието на бластните клетки при Тклетъчна остра лимфобластна левкемия в детска възраст. Проучени са 130 Тклетъчни култури и техният in-vitro отговор към стимулация с интерлевкини, както и интерлевкин-зависимата експресия на Bcl-2 гена. (2). За разлика от IL-2 и IL-4, IL-7 инхибира апоптозата (програмираната клетъчна смърт) на патологичния Т-клетъчен клон (р<0.0001). Освен това той стимулира експресията на патологичния ген Bcl-2, (асоцииращ се с повишен риск от развитие на малигнен Т-клетъчен клон), като по този начин се индуцира злокачествената трансформация. Мултивариантният анализ доказва, че IL-7 играе важна роля като антиапоптичен фактор на Т-клетъчния растеж, което води до засилена пролиферация на туморните клетки. Основни прийоми в лечението на левкемията са химиотерапията и лъчетерапията, които наред с малигнените унищожават и здрави клетъчни клонове. Новите медикаменти трябва да бъдат фокусирани към селективно инхибиране на стимулиращите бластния растеж молекули. Ето защо изясняването на патогенетичните механизми на злокачествените заболявания ще доведе до откриване на лекарства с по-висока ефикасност и по-малко странични ефекти. Честотата на левкемията в световен мащаб е четири на 100 000 човека. В САЩ всяка година повече от 2 000 деца и 27 000 възрастни се диагностицират с левкемия. (ОИ) * IL-7 е хормоноподобен протеин, отнасящ се към групата на цитокините - химически вещества, отделяни от имунната система, които действат като растежни фактори и медиатори на междуклетъчните взаимодействия Използвани източници: 1. Barata J., Silva A., Brandao J. et al. Activation of PI3K is indispensable for interleukin 7–mediated viability, proliferation, glucose use, and growth of T cell acute lymphoblastic leukemia cells. Journal of Experimental Medicine, 2004 Sep 6; 200 (5): 659-69 http://intl.jem.org/cgi/content/abstract/200/5/659 2. Karawajew L, Ruppert V, Wuchter C et al. Inhibition of in vitro spontaneous apoptosis by IL-7 correlates with bcl-2 up regulation, cortical/mature immunophenotype, and better early cytoreduction of childhood acute lymphoblastic leukemia Blood, 2000 July 1; 96 (1): 297-306 www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez Съставки на зеления чай разрушават туморни клетки, се казва в септемврийското издание на Mayo Clinic Women’s HealthSource. Наскоро проведени изследвания показват, че полифенолите, които се съдържат в зеления чай подпомагат разрушаването на туморни клетки и може би осигуряват протекция срещу някои злокачествени заболявания. Изследователите са установили, че друга съставка на зеления чай – епигалокатехин-3-галат унищожава левкемични клетки, чрез прекъсване на информационния обмен между тях, който е необходим за съществуването им. Въпреки, че изследването е стъпка напред в търсенето на по-ефективни средства за лечение на левкемията, все още е рано да се препоръчва зеленият чай като лекарствено средство. www.mayo.edu Callisto Pharmaceuticals Inc. (www.callistopharma.com), биофармацевтична фирма от Ню Йорк, е подписала споразумение с University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, Хюстън за лицензиране на Annamycin (аналог на anthracycline) за лечение на левкемия. Основанието за това е, че Annamycin е ефективен и при резистентно заболяване и има значимо по-ниска кардиотоксичност (http://www. cancercompass.com/cancer-news.htm). Callistо разработва препарати за терапия на солидни тумори и остеолитични костни заболявания. Един друг кандидат за медикамент на фирмата – Atiprimod се проучва в момента за лечение на пациенти с рецидивираща мултиплена миелома. Cyclacel Group Plc. (www.hoovers.com/cyclacel) от Дънди, Шотландия е започнала подбор на пациенти за третата поредна фаза I на клинично проучване на CYC682, антиканцерогенен медикамент с антиметаболитен механизъм на действие. Целта е да се оценят неговата безопасност, фармакокинетични свойства и метаболитни особености, както и да се изследва способността на определени биомаркери да предсказват туморната чувствителност. Helsinn Healthcare SA (www.helsinn.com) от Лугано, Швейцария е преотстъпила изключителните си права за производството и разпространение на palonosetron (www.palonosetron.net) във Великобритания на Cambridge Laboratories Ltd. от Дъблин, Ирландия. Продуктът е антагонист на рецепторите 5-HT3 на серотонина и се прилага за лечение на гаденето и повръщането при химиотерапия. В САЩ се произвежда под търговската марка Aloxi (www.aloxi.com) от MGI Pharma, Минеаполис. Предстои регистрирането му и в Европейския съюз с името Onicit, като ще се продава от Italfarmaco.