Интерлевкин-7 участва в патогенезата на остра лимфобластна левкемия


md 01/10/2004

Установен е нов биохимичен механизъм на действие на интерлевкин7 (IL-7)* върху размножаването на Тклетките при остра лимфобластна левкемия, което може да послужи за разработване на бъдещи терапевтични модели, показаха резултатите от проучване на Barata и сътр. от Institute of Molecular Medicine към University of Lisbon, Португалия, публикувано в септемврийския брой на Journal of Experimental Medicine […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.