Инхибиторите на С5 комлемента на Alexion търсят място в ревматологията, нефрологията, инвазивната кардиология…01/10/2004
Еculizumab, анти-(човешки комплемент C5 алфа-верига) антитяло, което блокира превръщането на С5 в неговите провъзпалителни компоненти, се намира в етап на разработка от Alexion като потенциално лечение на различни автоимунни и хронични инфламаторни заболявания като ревматоиден артрит, мембранозен нефрит и лупусен нефрит, дерматомиозит, pemphigus vulgaris/pemphigoid, psoriasis, lupus erythematosus и автоимунни хемолитични анемии (1, 2). Прогнозира се, че еculizumab ще се превърне в близките две-три години в световен лидер за имунофармакотерапия на ревматоиден артрит (продажби за $175 милиона) и нефрит ($400 милиона). Очаква се да получи разрешение да се прилага и за лечение на хронична сърдечна недостатъчност (2006 г.). Alexion разработва и едноверижна версия на анти-С5 моноклоналното си антитяло – pexelizumab. Този фрагмент, който също блокира активацията на комплемента, се изследва за прилагане при остри сърдечносъдови показания - остър миокарден инфаркт и по време на аорто-коронарен байпас, изискващ кардиопулмонален байпас сърце-бял дроб машина (3, 4, 5). Използвани източници: 1. www.alexionpharm.com/products 2. www.bioportfolio.com/news/biotracker_23.htm 3. Granger C., Mahaffey K., et al. Pexelizumab, an anti-C5 complement antibody, as adjunctive therapy to primary percutaneus coronary intervention in acute myocardial infarction: the COMplement inhibition in Myocardial infarction treated with Angioplasty (COMMA) trial. Circulation 2003 Sep 9, 108; 10: e9018-26 www.ncbi.nlm.nih.gov 4. Grugerg L. PRIMO-CABG: Pexelizumab for the reduction of infarction and mortality in coronary artery bypass graft surgery www.medscape.com/viewarticle/464397 5. Verrier E., Shernan S., et al. Terminal complement blockade with pexelizumab during coronary artery bypass graft surgery requiring cardiopulmonary bypass. JAMA 2004 19, 291:231927 http://jama.ama-assn.org