Импланти в мекото небце лекуват хъркане01/10/2004
Поставянето на импланти в мекото небце при хора с хабитуално хъркане е минимално инвазивна, проста, безопасна и сравнителнобезболезнена процедура, която ограничава или елиминира хъркането. Това показват резултатите от проучване на Kuhnel и сътр.от Университета в Regensburg, Германия, публикувано в European Archives of Otorhinolaryngology през август (1). Имплантите представляват цилиндричен сегмент от преплитащи се полиестерни нишки с дължина 18 мм и външен диаметър 1.5 мм. С помощта на специален инструмент за еднократна употреба, под местна анестезия, в мекото небце на 106 пациенти с доказано хабитуално хъркане са били поставени по три импланта. Безопасността и ефикасността на процедурата е била оценена чрез неколкократни контролни прегледи. Хъркане не е било установено или то е било леко/епизодично при мнозинството от изследваните лица след имплантацията. Не са били регистрирани и сериозни странични ефекти, с изключение на частично изпадане на имплантите при част от пациентите, което те са описали като незначително усещане за чуждо тяло, с лека преходна болка. Д-р Wai-kuen Ho и сътр. от университета в Хонг Конг съобщиха още Въпреки че перитонзиларният абсцес е най-честото усложнение на острия тонзилит, изборът на лечение остава спорен. Инцизия и дренаж на абсцеса в комбинация с венозно приложение на пеницилин и кортикостероид е примерна схема на лечение, утвърдена и у нас. Изводите за клиничната практика през юни в Archives of Otolaryngology - Head and Neck Surgery, че поставянето на такива импланти с цел облекчаване на хъркането, е възможно при минимален риск и съпътстващ дискомфорт. Имплантите уплътняват мекото небце и го предпазват от прекомерни вибрации при преминаване на въздушния поток по време на сън (2). Изследователите от Хонг Конг са поставили полиетиленови терефталатови импланти в мекото небце на 12 пациенти с апнея-хипопнея индекс <15/час и Индекс на телесната маса (body mass index - BMI) ? 30 кг/м2. След три месеца д-р Ho и неговите колеги са регистрирали намаление в силата на хъркане, оценена от партньорите по визуална аналогова скала (0-100) - от 79 в началото на проучването до 48 в края на тримесечния период (p=0.008). Сънливостта на пациентите през деня, измерена по скалата на Epworth, също е намаляла от 8.9 в началото до 5.7 след три месеца (p=0.007). Не са наблюдавани усложнения от типа на кървене или инфекция. При двама от пациентите имплантите са изпаднали без клинични последствия. Индексът на апнея-хипопнея и BMI не са били променени значително за тези три месеца. (АК) Използвани източници: 1. Kuhnel TS, et al. Soft palate implants: a new option for treating habitual snoring. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2004 Aug 14 [Epub ahead of print] www.ncbi.nlm.nih.gov 2. Ho Wai-kuen, et al. Managing disturbing snoring with palatal implants. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2004; 130(6): 753-758 http://archotol.ama-assn.org/cgi/content/ abstract/130/6/753