Fluconazоle предпазва от рецидиви при хронична вулвовагинална кандидоза01/10/2004
Прилагането на антимикотика fluconazole, веднъж седмично за дълъг период от време, намалява значително честотата на рецидивите при пациентки със симптоматична вулвовагинална кандидоза, показаха резултатите от проучване на изследователи от Wayne State University School of Medicine, публикувани през август в New England Journal of Medicine (NEJM) (1). „Предложената от нас стратегия за справяне с това упорито страдание редуцира с над 90% броя на рецидивите, като за излекуване в дългосрочен план все още е трудно да се говори. Далеч сме от мисълта, че сме създали панацея, но на този етап предлагаме на жените по-добър, прост и сигурен начин за справяне с проблема“, коментира д-р Jack Sobel, ръководител на екипа. Проведеното проспективно, двойно-сляпо, плацебо контролирано, рандомизирано проучване е обхванало 387 жени, отговарящи на следните критерии: възраст над 18 години; данни за изостряне на хронична вулвовагинална кандидоза (ХВК), доказана анамнестично, клинично и чрез микроскопско изследване на вагинален секрет; документирани повече от четири епизода на канидозен вулвовагинит годишно. В първата фаза на проучването е приложена перорална терапияс fluconazole (Diflucan на фирмата Pfizer) в дозировка 150 mg трикратно през 72-часови интервали за постигане на клинична ремисия. Във втората фаза на изследването участничките са разделени на две групи, напаснати по възраст, тегло, расова и етническа принадлежност, съпътстващи заболявания и използван метод на контрацепция. Те са получили рандомизирано съответно: fluconazole - 150 mg, еднократно седмично за шест месеца 2 2 ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ Брой 2, 2004 или плацебо за същия период, последвани от шестмесечно наблюдение без терапия. Резултатите са категорични: процентът на жените, при които не е наблюдаван рецидив на ХВК на шести, девети и 12-ти месец от лечението с fluconazole, е значително по-висок спрямо този на получавалите плацебо - 90.8%, 73.2% и 42.9% спрямо съответно 35.9%, 27.8% и 21.9% (р<0.001). Средният период на клинична ремисия в групата, лекувана с fluconazole, е бил 10.2 месеца, а при плацебо контролите - 4.0 месеца (р<0.001). Микологична ерадикация или супресия на кандидозната инфекция, верифицирана чрез микроскопско и културелно изследване, е документирана при 82.1% от лекуваните с антимикотичния препарат спрямо 28.2% от контролната група (р<0.001). „Тъй като не e животозастрашаващо, заболяването е слабо проучено на този етап и честотата му сред общата патология се подценява.“, коментира в уводна статия към същия брой на NEJM д-р Eschenbach от University of Wаshington Medical Center в Сиатъл, САЩ (2). ХВК засяга средно 5-8% от жените в репродуктивна възраст, като представлява найчестата причина за развитие на инфекциозен вулвовагинит – от 40 до 50% от всички случаи. Характеризира се с прояви на генитален дискомфорт, нарушено качество на сексуален живот, постоянен психологичен дистрес и води до непрекъснати разходи за прегледи и лечение. Понастоящем терапията на ХВК се определя от приложението на интравагинални антимикотични средства, които са неудобни и досадни за приложение или перорални препарати като ketoconazole, които са хепатотоксични (2, 3). Fluconazole представлява средство на избор за лечение на ХВК, тъй като предлага ефективен, сигурен и удобен начин за профилактика, може да се прилага дълго време, няма наблюдавани токсични реакции и не води до развитие на резистентни щамове Candida. Как да се лекуват пациентките с ХВК, с рецидив след шестмесечна профилактика? Този проблем все още няма еднозначен отговор. Клиничният опит сочи, че повечето жени решават да повторят шестмесечната поддържаща терапия с fluconazole, като оптималният период на приложение е неизвестен. Има отделни съобщения в литературата за пациентки с ХВК, които са станали асимптомни, в резултат на лечение с fluconazole в продължение на години, но са развили зависимост към терапията. Кои са рисковите фактори за рецидивиране на ХВК при жени на поддържаща антимикотична терапия? При някои пациентки с персистираща кандидозна инфекция не възникват рецидиви, а при други, с доказана микроскопски и културелно липса на Candida, се развиват симптоми на изостряне на заболяването (2). Резултатите от проспективно кохортно проучване на д-р Patel и сътр., публикувано през март в American Journal of Obstetrics and Gynecology (4), дефинира като рискови за поява на рецидиви на ХВК следните фактори: Употреба на чорапогащи и дамски ластични колани Консумация на боровинков сок и продукти, съдържащи ацидофилни бактерии Възраст < 40 години Анамнестични данни за бактериална вагиноза За успешна ерадикация на ХВК са необходими бъдещи проучвания за протективната роля на мукозния имунитет, вирулентните качества на микроорганизма и пълно идентифициране на рисковите фактори за рецидивиране на заболяването. (ММ) Използвани източници: 1. Sobel JD, Wisenfeld HC, Martens M et al. Maintenance fluconazole therapy for recurrent vulvovaginal candidiasis. New England Journal of Medicine, 2004 August, 9; 351: 876-883 www.nejm.org 2. Eschenbach DA. Chronic vulvovaginal candidiasis. New England Journal of Medicine, 2004 August, 9, 351: 851- 852 www.nejm.org 3. www.drgreene.com 4. Patel DA, Gillespie B, Sobel JD et al. Risk factor for recurrent vulvovaginal candidiasis in women receiving antifungal therapy: results of a prospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2004 March; 190, 3: 644 -53 www.ncbi.nlm.nih.gov