Да седираме или да не седираме при ендоскопия?


md 01/10/2004

Седацията допринася за по-добрите общи резултати при диагностично ендоскопско изследване, съобщиха д-р Alan Barkun и сътр. от McGill University Health Center в Канада в The American Journal of Gastroenterology през септември (1). Провеждането на технически адекватна езофагогастроскопия не изисква непременно седация на пациентите, но с нея те понасят по-добре процедурата и с готовност съдействат при […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.