CobraPLA осигурява проходимост на дихателните пътища01/10/2004
Ново супраглотично средство (perilaryngeal airway) за осигуряване на въздушните пътища по време на анестезия навлезе в клиничната практика през последните месеци. CobraPLA на Engineered Medical System, Inc. може би ще бъде алтернатива на ларингеалната маска (laryngeal mask airway - LMA) и спешната интубация с бронхоскоп (1). CobraPLA осигурява по-добра изолация на дихателните пътища в сравнение с класическия тип LMA по време на анестезия с апаратна вентилация, показа проучване, публикувано през юли в списание Anesthesia Analgesia (2). При групата пациенти с CobraPLA налягането, при което маншетата е осигурявала херметичност на дихателните пътища, е било 23±6 смН2О срещу 18±5 смН2О при групата с LMA (р<0.001). Времето за поставяне, броят на опитите за правилно позициониране и периодът на възстановяване след анестезия са били сходни в двете групи. Възможностите за приложение на CobraPLA при пациенти на апаратна вентилация бяха подкрепени и от проучване, публикувано през май в British Journal of Anaesthesia (3). CobraPLA е прилагана с успехпри трудна интубация при деца с вродени аномалии в областта на лицето и горните дихателни пътища, като алтернатива на интубацията с бронхоскоп и LMA (4). Дисталният край на CobraPLA се поставя в хипофаринкса, като той поддържа епиглотиса и меките тъкани и позволява вентилация през отворите на върха. Големият диаметър на тръбата осигурява ниско съпротивление на въздушния поток. През тръбата може да се вкара бронхоскоп, с който да се потвърди правилното позициониране на CobraPLA. Основни предимства на новото средство: лесно позициониране с малък риск от травма на тъканите добро изолиране на дихателните пътища, което позволява вентилация с положително налягане може да се прилага при възрастни и деца (осем различни размера – четири за деца – 0.5, 1, 1.5, 2 и четири за възрастни - 3, 4, 5, 6) не съдържа латекс предназначено е за еднократна употреба Показания: използва се за осигуряване на проходими дихателни пътища по време на анестезия може да се прилага за осигуряване на проходими дихателни пътища при спешност Противопоказания: CobraPLA не предпазва въздушните пътища от регургитация и аспирация на стомашно съдържимо. Регистриран е случай на остра следоперативна обструкция на дихателните пътища при употреба на CobraPLA (5) (ИТ) Използвани източници: 1. Engineered Medical Systems Inc. www.cobrapla.com 2. Akca O, Wadhawa A, Sengupta P, еt al. The new perilaryngeal airway (CobraPLA) is efficient as laryngeal mask airway (LMA), but provides better airway sealing pressures Anesth Analg 2004; 99: 272-278 www.anesthesia-analgesia.org 3. Agro F, Barzoi G, Galli B. The CobraPLA in 110 anaesthetized and paralysed patients: what size to choose? Br J Anaesth 2004; 92 (5): 777-778 www3.oup.co.uk/bjaint/ instauth/default.html 4. Szmuk P, Matuszczak M, Ghelbel O, Rabb M. Use of CobraPLA for management of difficult airway in two infants. Pediatric Anesthesiology Meeting March 4-5 2004 www.pedsanesthesia.org/meetings/2004/winter/pdfs/2004_ P42.pdf 5. Agro F, Carassiti M, Barzoi G, Millozzi F, Galli B. A first report on the diagnosis and treatment of acute postoperative airway obstruction with the CobraPLA Can J Anaesth 2004; 51 (6): 640-641 www.cja-jca.org