Botox надежда в лечението на гласов тремор01/10/2004
Гласовият тремор се повлиява от инжектирането на Botulinum toxin A (Botox) в гласните връзки, показаха резултатите от проучване на интердисциплинаренекип от невролози, отоларинголози и логопеди, под ръководството на д-р Charles Adler и сътр. oт Department of Neurology, Mayo Clinic в Arizona, САЩ публикувани в Archives of Neurology през септември (1). Първоначален ефект от лечението е бил наблюдаван между първия и седмия ден при всички пациенти, независимо от разликата в дозирането на препарата. Подобрението е отчитано с пет точкова скала за оценка тежестта на тремора (mean tremor severity scale scores). Регистрирано е намаление съответно с 1.4 точки на втората, с 1.6 на четвъртата и с 1.7 на шестата седмица. За верифициране на ефекта от лечението върху говорната функция са използвани и други два метода: оценяване на състоянието на говора в записана на видео реч и акустично измерване на тремора. Най-честите наблюдавани нежелани лекарствени реакции – дисфагия и задух в хода на посттерапевтичен контрол са претърпели подобрение при всички пациенти. В изследването са включени 13 пациенти на средна възраст 73 години с диагностициран гласов тремор, отдиференциран от спастична дисфония и друг вид тремор (на главата, устата, долната челюст и лицето), на които са приложени инжекционно във всяка гласна връзка различни дози Botulinum toxin A – съответно 1.25 U (единици), 2.5 U и 3.75 U. Резултатите от наблюдението са отчитани на втората, четвъртата и шестата седмица. „Проучването ни показа, че Botox е надежден медикамент за лечение на гласовия тремор. Броят на участниците е твърде малък, за да се заключи дали прилагането на по-високи дози от препарата ще доведе до по-добър ефект. Необходими са бъдещи контролни проучвания,“ коментират изследователите. (ММ) Бел.ред. В рубриката ни Дерматология публикуваме обзор за използването на Botox за лечение на първична аксиларна хиперхидроза Използвани източници: 1. Adler C., Bansberg S., Hentz J. et al. Botulinum toxin type A for treating voice tremor. Archives of Neurology 2004, 61: 1416-1420 http://archneur.ama-assn.org и www.reutershealth.com Aeolus Pharmaceuticals Inc. (www.incara.com) от Северна Каролина, САЩ е получила одобрението на FDA за започването на фаза I клинично проучване на препарата АЕOL 10150 - кандидат за лечение на амиoтрофична латерална склероза, известна още като болест на Lou Gehrig. Експерименталното средство, прилагано в еднократна растяща дозировка, ще бъде изследвано по отношение на безопасност, поносимост и фармакокинетични характеристики. Малката молекула АЕOL 10150 е представител на нов клас каталитични антиоксиданти, разработвани от Aeolus, които показаха в предклинични проучвания, че намаляват увреждането на тъканите при животински модели на амиотрофична латерална склероза, инсулт, неоплазии и хронична обструктивна белодробна болест. Действието им се обяснява с разрушаването на свободните кислородни радикали, които се смятат за участници в патогенезата на редица дегенеративни заболявания. Curis Inc. (www.curis.com) от Масачузетс, САЩ е получила тригодишна стипендия от 5.4 милиона долара от Spinal Muscular Atrophy Foundation за разработването на лечение на спиналната мускулна атрофия. Curis разработва препарат-кандидат за лечение на неврологични нарушения в партньорство с Wyeth.