Болните в критично състояние губят микроелементи и витамини при хемодиафилтрация01/10/2004
Пациентите в критично състояние, при които се прилага CRRT (continuous renal replacement therapy, продължителна бъбречна заместителна терапия), губят в големи количества селен, мед и тиамин, показаха резултатите от проучване на д-р Mette Berger и сътр. от University Hospital в Лозана, Швейцария, публикувано през август в American Journal of Clinical Nutrition (1). „Острата бъбречна недостатъчност е сериозно усложнение при пациенти в критично състояние и често изисква заместително лечение, което води до нарушаване на метаболизма на микроелементите и витамините“, заяви д-р Berger. Изследователският екип е проследил 11 пациенти на апаратна вентилация и съпътстваща ОБН, изискваща CRRT, за която са използвани натриев бикарбонат и натриев лактат като буферни агенти. Средната възраст на пациентите е била 65 ± 10 години. С помощта на високо чувствителни методи, в няколко последователни осемчасови периода, са измерени нивата на микроелементите цинк, мед и селен и на витамина тиамин в плазмата, в диализните разтвори и в отделените телесни течности. Първоначално измерените серумни концентрации са били нормални за медта, под референтните стойности за селена и цинка и на долната граница на нормата за глутатион пероксидазата. Денонощният баланс е бил отрицателен за селена, медта и тиамина. CRRT се прилага често при хемодинамично нестабилни пациенти. Тя включва хемофилтрация и диализа, при които често се губят ценни хранителни вещества по различни механизми: аминокиселини - посредством отделените течности поради увеличената мембранна пропускливост глюкоза и минерали - в резултат от прилагането на разтвори, в които те не се съдържат Проучване на Story и сътр., публикувано през 1999 година в Critical Care Medicine (2), показа, че загубите на селен и цинк при перитонеална диализа и при хемодиализа са незначителни. При сравняването им със здрави контроли обаче, пациентите в критично състояние имат значително по-ниски серумни концентрации на микроелементите селен и цинк, както и на витамините С и Е. Микроелементите и витамините играят ключова роля в антиоксидантната защита и имунната система, като техният отрицателен баланс води до тежки биохимични и клинични последствия. Дефицитът на тиамин например може да отключи лактатна ацидоза, енцефалопатия и сърдечна недостатъчност. Действието на антиоксидантаната система се нарушава от друга страна от ниските серумни нива на витамините А и С, както и на селена. „Въпреки че тази животоспасяваща техника може да предизвика сериозен дефицит на мед, цинк, селен и тиамин, това може да се преодолее лесно с прилагането на адекватни добавки“, пишат авторите в заключение. (КД) Използвани източници: 1. Berger M. et al. Copper, selenium, zinc, and thiamine balances during continuous venovenous hemodiafiltration in critically ill patients, Am J Clin Nutr, 2004; 80: 410–416 http:// intl.ajcn.org и www.medscape.com 2. Story, D. et al. Trace elements and vitamin concentrations and losses in critically ill patients treated with continuous venovenous hemofiltration, Critical Care Medicine, 1999; 27 (1): 220-223 www.ccmjournal.com Изводите за kлиничната практика НСПВС са с по-добър обезболяващ ефект в сравнение с наркотичните аналгетици при пациенти с остра бъбречна криза Необходимостта от допълнителна доза аналгетик е по-малка при пациенти, лекувани с НСПВС При наличие на противопоказания за прилагането на НСПВС, се прибягва до включването на наркотични аналгетици. Pethidine трябва да се избягва поради по-високия риск за появата на гастроинтестинални усложнения