Бактериални трансформиращи агенти побеждават супербактериите01/10/2004
Малката британска компания Pharmaceutica е разработила нова антимикробна технология, която позволява да се възвърне чувствителността на резистентните на антибиотици бактерии и са нарекли откритието си бактериални трансформиращи агенти (bacterial transforming agents - BTA) (1). BTA представляват малки пептидоподобни молекули, които се инкорпорират в бактериалната клетъчна стена и причиняват трансформация на ключови съставки от нея, като по този начин намаляват и преодоляват резистентността на бактериите към антибиотиците. По този начин метицилин-резистентните стафилококи и ванкомицин-резистентните ентерококи, които са водещи етиологични агенти за едни от най-проблемните вътрболнични инфекции (виж Суперантибиотици за супербактериите, Инфекциозни болести, MD 2004, 1: 2829), ще станат отново чувствителни на пеницилини, цефалоспорини и аминогликозиди, смятат учените. Антимикробните пептиди от своя страна представляват малки амфипатични молекули, чийто механизъм на действие е различен – при 75% от тях таргетна зона е цитоплазмената мембрана на микроорганизмите. Бактерицидният ефект в този случай е резултат от формиране на пори, „изтъняване“ на стената или дестабилизиране на двуслойния й строеж, което води до лизиране на клетъчната стена и повишена пропускливост за антибактериалните агенти. Компанията предвижда да разработи партида от BTA, които да редуцират резистентността на бактериите към над 40 антибиотика. Макар, че засега технологията е експериментирана успешно само в лабораторни условия, според Michael Levery – изпълнителен директор на Pharmaceutica, до три години тя ще бъде внедрена за употреба във ветеринарната медицина, а до пет години – и в хуманната. (ММ) Използван източник: 1. www.pharma-bta.com