Артропластиката на колянна става при пациенти със затлъстяване е по-малко успешна01/10/2004
Пациентите със затлъстяване, които са подложени на артропластика на колянната става, имат по-неблагоприятен следоперативен изход от тези без затлъстяване. Прогнозата е още полоша в случаите на тежка степен на затлъстяване, показаха резултатите от изследване, публикувано през август в Journal of Bone and Joint Surgery (1). „Около 10% от операциите за артропластика на колянната става при пациенти със затлъстяване са неуспешни“, заяви д-р Michel Mont, един от авторите на проучването и директор на Center for Joint Preservation and Reconstruction в Rubin Institute for Advanced Orthopedics в Балтимор, САЩ. „Пациентите трябва да са наясно, че ако намалят телесното си тегло, шансовете за успех след операцията се увеличават“. В САЩ се правят около 267 000 артропластики на колянна става годишно, като по-голяма част от операциите са на пациенти с наднормено тегло. Съществува пряка връзка между наднорменото телесно тегло и развитието на дегенеративни ставни заболявания. В ретроспективно проучване авторите сравняват следоперативните резултати при 78 пациенти с наднормено тегло, определено като индекс на телесна маса (Body Mass Index) над 30 кг/ м2, и същия брой пациенти без затлъстяване. При тези без затлъстяване, 99% не са имали субективни оплаквания шест години и половина след операцията, докато при затлъстелите този процент е бил 88. (ИТ) Използван източник: 1. Jared R.H. Foran, Michael A. Mont, Gracia Etienne, Lynne C. Jones, and David S. Hungerford The outcome of total knee arthroplasty in оbese patients J Bone Joint Surg Am 2004; 86: 1609-1615. www.ejbjs.org