Антидепресанти индуцират суицидно поведение при деца01/10/2004
През септември, Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) прие основните препоръки на два консултативни комитета, които потвърдиха, че някои антидепресанти могат да увеличат честотата на суицидно поведение при деца и съобщи, че ще изработи нови упътвания с по-ясни предупреждения за рисковете при тяхното приложение (1). Основните мнения и препоръки на членовете на Консултативния комитет по психофармакологични медикаменти (Psychopharmacologic Drugs Advisory Committee) и на Консултативния комитет по педиатрия (Pediatric Advisory Committee) към FDA са: повишен риск от суицидно поведение при деца се среща при всички изследвани в контролирани клинични проучвания антидепресанти: Prozac (fluoxetine), Zoloft (sertraline), Paxil/Seroxat (paroxetine), Luvox (fluvoxamine), Celexa (citalopram), Lexapro (escitalopram), Wellbutrin (bupropion), Effexor/Efectin (venlafaxine), Serzone (nefazodone), Remeron (mirtazapine). предупреждението за повишен риск от суицидно поведение при деца да се отнася за всички антидепресанти, включително и за тези, които не са включени в проучванията медикаментите да не се изключват от употреба, поради ползата от терапията с тях, но пациентите, които ги употребяват, да бъдат наблюдавани по-стриктно за влошаване на депресията и за поява на склонност към самоубийство допълнителни инструкции за този клас препарати да бъдат давани на пациентите с всяка рецепта резултатите от контролираните проучвания на антидепресанти при детски популации да бъдат включени в лекарствената инструкция на тези препарати Д-р Andrew Mosholder, епидемиолог в отдела за лекарствена безопасност на FDA, представи резултатите от 23 клинични проучвания на девет антидепресанта от групата на селективните инхибитори на обратното залавяне на серотонина (SSRIs), обхванали 4000 деца на възраст 6-18 години за периода от 1983 г. насам (2). „Резултатите от изследванията показват връзка между развитието на суицидно поведение и провежданата терапия с антидепресанти“, заяви д-р Mosholder. „Проучванията са с кратка продължителност (до 16 седмици), така че е трудно да се преценят дългосрочните рискове“ (3). FDA бе критикувана за бавната си реакция по проблема за терапията с антидепресанти и суицидно поведение при деца, въпреки че още през май 2003 година е получила подобна информация за Paxil/Seroxat на GlaxoSmithKline. През февруари 2004 година доклад на д-р Mosholder бе спрян от д-р Robert Temple, директор на отдела за лекарствено проучване на FDA поради „неточности и опасност от създаване на излишна паника сред пациентите“. През юли 2004 г., FDA изиска от производителите да представят отново резултатите от клиничните проучвания на антидепресантите им. Те бяха предадени на независими експерти от Columbia University, които потвърдиха изводите от доклада на д-р Mosholder. Д-р Tarek Hammad, старши инспектор от FDA, също подкрепи резултатите от доклада на д-р Mosholder. „На всеки 100 пациента, които се лекуват с антидепресанти, двама или трима могат да имат по-висок риск от сиуцидно поведение, който е повисок от развития в резултат на депресията“, заяви д-р Hammad. Резултатите от доклада сочат повишена честота на суицидно поведение, което се е изразявало в суицидни помисли и бележки, самонаранявания и др. Най-висока е била честотата при пациенти, които са приемали Luvox, Effexor и Paxil, и по-ниска при Celexa, Zoloft и Prozac. (ИТ) Използвани източници: 1. FDA Statement on Recommendations of Psychopharmacologic Drugs and Pediatric Advisory Committee www.fda.gov 2. Антидепресанти може да индуцират суицидно поведение при децата. МД 2004, 1: 65 3. US reviewer says depression drugs, suicide linked. Reuters Health E-Line www.reutershealth.com 4. Federal health advisers weigh strong warning labels for antidepressants given to children. Associated Press Newswires www.ap.org