Алфа-токоферол и бета-каротин – повече рискове, отколкото ползи за превенция на инсулти01/10/2004
Добавките с антиоксиданти алфатокоферол и бета-каротин нямат превантивен ефект при инсулт сред мъже-пушачи на средна възраст, според резултатите от дългогодишно проучване, публикувани през август в списание Stroke (1, 2). Изследователски екип, начело с д-р Makareetta E. Tornwell от National Public Health Institute в Хелзинки, е използвал данните от проучването ATBC (Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention Trial, АлфаTокоферол, Бета-Kаротин – проучване за профилактика на злокачествени заболявания), в което са участвали 29133 мъже-пушачи на възраст между 50 и 69 години. Участниците са получавали рандомизирано - 50 mg алфа-токоферол, 20 mg бета-каротин, двата антиоксиданта заедно или плацебо всеки ден за период между пет и осем години, като за това време приемът на алфатокоферол е намалил с 14% риска за развитие на исхемичен инсулт, докато този на бета-каротин е увеличил с 62% риска за възникване на интрацеребрални хеморагии. С цел да установи дълготрайните ефекти на антиоксидантите върху профилактиката на мозъчносъдовите инциденти, авторският екип е проследил участниците в оригиналното проучване за период от шест години след спиране на техния прием. В рамките на този интервал от време 1327 мъже са преживели мозъчносъдови инциденти, от които 1087 исхемични инсулта, 148 интрацеребрални хеморагии, 64 субарахноидални кръвоизливи и 28 инсулта с неуточнена патогенеза. Резултатите показват, че след спиране на приема на: алфа-токоферол - рискът за развитие на исхемичен инсулт се повишава (RR, релативен риск 1.13); бета-каротин - не оказва влияние (RR 0.97). бета-каротин - рискът от появата на интрацеребрални хеморагии се увеличава (RR 1.38); алфа-токоферол е без особен ефект (RR 1.01) алфа-токоферол и бета-каротин - рискът за развитие на субарахноидални кръвоизливи расте и в двата случая - алфа-токоферол - RR 1.38 и бета-каротин - RR 1.09 Добавката на антиоксиданти няма ефект върху профилактиката на мозъчносъдовите инциденти, считат д-р Tornwell и сътр. Увеличаването на риска за поява на исхемичен мозъчен инсулт след спиране на алфа-токоферол в контраст с протективния му ефект по време на неговото прилагане, може да се обясни с развитието на reboundфеномен (компенсаторно рязко повишаване на намаления риск по време на неговото взимане). Целта на оригиналното проучване ATBC е била да се установи дали приема на определени витамини може да предотврати развитието на белодробен карцином и на други злокачествени новообразувания. Данните от изследването са показали, че приемът на 20 mg бета-каротин дневно при мъже-пушачи за период между пет и осем години, води до увеличаване на риска от развитие на белодробен карцином с 18%. Приемът на 50 mg алфа-токоферол по същата схема намалява риска за развитие на карцином на простатата с 32% (2). (КД) Използвани източници: 1. Tornwell М. et al. Postintervention еffect of alpha tocopherol and beta carotene on different strokes. Stroke 2004; 35:19081913 http://stroke.ahajournals.org и www.medscape.com 2. www.cancer.gov