12% от аденомите не се диагностицират при оптична колоноскопия01/10/2004
При оптична колоноскопия (ОК) не се диагностицират около 12% от колоректалните аденоми, като най-често се пропускат тези, локализирани проксимално от флексурите на колона (93.3%). Това показаха резултатите от проспективно, многоцентрово скрининг проучване, публикуванo в септемврийския брой на Annals of Internal Medicine (1). „В миналото оценката на степента на сигурност на колоноскопията, като метод за диагностика на колоректалните новообразувания, беше възпрепятствана от липсата на референтен метод за сравнение“, пишат авторите. „Разбираемо е, че дори и в най-талантливите и опитни ръце това изследване не е безгрешно. Използвайки триизмерна виртуална колоноскопия (ВК) като отделен референтен метод, учените са изследвали проспективно честотата и характеристиките на колоректалните неоплазми, пропуснати при колоноскопия. Проучването e обхванало 1233 асимптомни възрастни пациенти, които в един и същи ден са изследвани чрез виртуална и оптична колоноскопия. Първоначално доброволците са били подлагани на виртуална колоноскопия, след което по време на ОК, на колоноскопистите са били съобщавани резултатите от ВК. Това е позволило, при съмнение за пропуснат полип (идентифициран чрез ВК), да се осъществи повторно изследване на дадения участък с ОК (2). По време на проучването, чрез ОК са открити общо 1310 полипа, от които - 511 (39%) са били с размери ?5 мм. От тези 511 големи туморни формации, 55 са били диагностицирани едва след разкриването на резултатите от ВК. Анализът на данните показва, че 21 от пропуснатите при първата ОК полипи са верифицирани като аденоми с размер ?6 мм. От потвърдените 21 аденома 47.6% са били локализирани в проксималния колон, а 54.5% от т. нар. „дистални полипи“ - в ректума. „Ректумът е място с неравностойно голям дял неоткрити полипи“, подчертават авторите. От 15-те пропуснати неректални неоплазми - 14 (93.3%) са обхващали областта на флексурите, предимно в проксималните им участъци, а от шестте пропуснати ректални лезии - пет (83.3%) са били локализирани в отстояние 10 см от външния анален сфинктер. Повечето от клинично значимите аденоми, недиагностицирани с ОК, се намират в тези две зони на колона, е основният извод от проучването. При използването на ОК като единствен метод за контролиране на резултатите, процентът на недиагностицираните лезии при изследване с ОК е варирал между 0 и 6%. При използването на ВК като допълнителен референтен метод, е установено, че ОК не успява да диагностицира полипи, по-големи от 10 мм, при 12% от случаите. Ретроспективен преглед на резултатите от ВК и ОК потвърждава, че 90.5% от недиагностицираните чрез ОК аденоматозни полипи биха могли да се установят чрез ВК, но изследващите са били по-категорични за лезия при 76% от случаите. С ВК са били пропуснати около 14% от аденомите с размери ?6 см, които са били диагностицирани с ОК. „Нито един от двата метода за колоноскопия не е перфектния скрининг тест: всеки един от тях не открива от 10% до 14% от аденомите с размери ?6 см“, е вторият важен извод. Виртуалната колоноскопия е метод на образна диагностика, базиран на принципа на действие на компютърната томография или ядрено-магнитния резонанс, съчетани с триизмерно компютърно ремоделиране. Предимствата му се състоят в това, че приложението му е удобно, бързо и е свързано с ниска честота на усложненията. Според данните от сравнително проучване на ОК и ВК, публикувано през декември миналата година в New England Journal of Medicine, ВК показва чувствителност от 88.7% до 93.9% и специфичност от 79.6% до 96%, като по-ниските степени на чувствителност и специфичност включват полипи с размери от 6 до 8 мм (3). Недостатъци на ВК са невъзможността за вземане на биопсия от мястото на лезията и за премахване на полипи по време на изследването, радиационното облъчване, както и недостатъчната чувствителност на метода при полипи с размери, по-малки от 10 мм. На този етап ОК остава златен стандарт при скрининга на чревните неоплазии. (РК) Използвани източници: 1. Pickhardt PJ, Nugent PA et al. Location of adenomas missed by optical colonoscopy. Annals of Internal Medicine 2004, 141(5): 352-359 www.annals.org 2. Barclay L., Vega Ch. Optical colonoscopy misses about 12% of adenomas. Medscape Medical News September 7, 2004 www.medscape.com 3. Pickhardt P. et al. Computed tomographic virtual colonoscopy to screen for colorectal neoplasia in asymptomatic adults.New England Journal of Medicine 2003, 349(23): 2191-2200 www.content.nejm.org