Всеки седми американски войник е с психични проблеми след Ирак01/09/2004
Около 15% от американските войници, завърнали се от Ирак, имат психични проблеми, като по-голямата част от военнослужещите не са склонни да търсят лекарска помощ. Това показва проучване, извършено сред Сухопътните и Военноморските сили, публикувано през юли в New England Journal of Medicine (1). Най-честите отклонения са силно изразена депресия, възбуда и постравматичен стрес (ПТС), както и злоупотребата с алкохол. ПТС представлява съвкупност от симптоми, развили се след травмиращ психиката инцидент, и включва забавени реакции, дисфория, автономна и когнитивна дисфункция. Изследването е обхванало 2530 военнослужещи, и е проведено преди заминаването и три-четири месеца след завръщането им от Ирак. Най-честите травматични инциденти, на които са били подложени военнослужещите, са били атака или засада от противник, убиване на противник, виждане на мъртви тела и жертви сред цивилното население. Резултатите сред военнослужещите, които покриват критериите за депресия, ПТС и злоупотреба с алкохол, се различават значително след завръщането от Ирак. Особено тревожен факт е ниският процент военнослужещи (около 25%), склонни да потърсят помощ, въпреки съществуването на няколко програми за ветерани. Като основни причини военнослужещите посочват възможна промяна в отношението (65%) и липса на доверие (59%) от страна на колегите им; промяна в отношението на началниците към тях (51%); влияние върху бъдещата им кариера (50%); трудности за получаване на квалифицирана медицинска помощ и липса на конфиденциалност (45%). „Това е първото проучване, което дава ранни резултати за психичните проблеми сред военнослужещите, завръщащи се от Ирак. Честотата на ПТС ще се увеличи през следващите няколко години“ - заяви Д-р Matthew Freidman, изпълнителен директор на Националния център за борба с ПТС във Вермонт, САЩ (2). ПТС обикновено се развива няколко месеца след травматичния инцидент, но може да се прояви години, дори десетилетия по-късно. Причините за това са най-малко две: влияние на фактори от всекидневието, емоционалния живот и социалното положение промяна в характера на войната – от кампания за освобождаване на Ирак, с очаквана подкрепа от местното население, към конфликти с въоръжени групировки и самоубийствени атентати В проучване сред ветерани (3), честотата на ПТС 10–20 години след войната във Виетнам е била 15% при мъжете (нормална честота около 5% сред мъжкото население в САЩ) и се е повишила до 30% в рамките на живота. (ИТ) Използвани източници: 1. Hoge CW, Carl A. Castro CA, et al. Combat duty in Iraq and Afghanistan, Mental health problems, and barriers to care. New. Engl J Med 2004, 351; 1: 13-21 www.nejm.org 2. Friedman MJ. Acknowledging the psychiatric cost of war. New Engl J Med 2004, 351; 1: 75-77 www.nejm.org 3. J Trauma Stress 1992, 5: 333-363