Високите нива на пикочна киселина са сърдечносъдов рисков фактор


md 01/09/2004

Високите нива на пикочната киселина (ПК) в серума са независим рисков фактор за висока смъртност от сърдечносъдови заболявания (ССЗ), показаха резултатите от проучване на Leo Niskannen и сътр. от Kuopio University Hospital във Финландия, публикувано в юлското издание на Archives of Internal Medicine (1). В проспективното кохортно проучване са включени 1423 мъже на средна възраст […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.