Туморна регресия след имунизация с паратироиден хормон при метастазирал карцином на паращитовидните жлези01/09/2004
Имунизация с паратироиден хормон (PTH) е довела до намаляване размера на метастазите и подобрение на клиничните, хормоналните и биохимичните показатели при пациентка с рефрактерен на химио и лъчетерапия карцином на паращитовидните жлези с белодробни метастази (1). Случаят е публикуван в юлския брой на The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism от D.Betea, A.R.Bradwell и сътрудници. Пациентката, 50 годишна жена с рефрактерен на конвенционална терапия паращитовиден карцином с белодробни метастази, е била имунизирана осем пъти за периода февруари 2001–декември 2003 година с говежди и модифицирани човешки PTH фрагменти, както и с интактен човешки PTH, смесен с Freund’s адювант. След втората имунизация са установени антитела към всичките PTH фрагменти. Нивата на общия и на йонизирания калций са били измервани всяка седмица за период от шест месеца и на равни интервали след това. Периодично са били правени торакални компютърни томографии. Базовите нива на PTH и на общия калций са били съответно 213.0 ng/l и 13.96 mg/dl и са останали повишени по време на първите три имунизации. Устойчиво намаление в нивата на PTH и общия калций се наблюдава след четвъртата имунизация. Нормализирането на лабораторните показатели е било съпроводено от значително подобрение в клиничната картина. Симптомите на гастроинтестинални смущения и астения се облекчават. През следващите три месеца пациентката възвръща нормалния си апетит и наддава десет килограма. Приемът на течности е редуциран до два литра дневно и приемът на furosemide е бил прекратен (2). Нивата на йонизирания и общия калций са останали нормални за повече от 24 месеца на проследяване. Компютърната томография на 21-я месец показва значително намаление в размера на белодробните лезии в сравнение с изследването преди имунизациите. Повърхността на метастазите е намаляла с 39-71%. Не е регистрирано увеличение в броя на пулмоналните метастази, както и не е наблюдаван прогрес на скелетните лезии. „При метастазиралия карцином на паращитовидните жлези главните проблеми идват от неконтролируемите ефекти на повишения PTH и главните причини за морбидността и смъртността са хиперкалциемията и костното заболяване (osteitis fibrosa cystica). Възможностите за лечение при рефрактерен и метастазирал тумор са ограничени, тъй като паращитовидният карцином е в голяма степен нечувствителен към химио- и лъчетерапия“, според д-р Betea от University of Liege's Centre Hospitalier Universitaire Sart Tilman в Лиеж, Белгия. Тъй като PTH се произвежда в организма в количества, измерими в микрограми, то инхибирането на метаболитните му ефекти с анти-PTH антитела е възможно. Според авторите, случаят е първото доказателство, че анти-PTH имунотерапията не само подобрява клиничните, хормоналните и биохимичните параметри, но и има антитуморен ефект. За случай на PTH имунизация с цел потискане на метаболитните ефекти на прекомерната PTH продукция при пациент с метастазирал карцином на паращитовидните жлези, протичащ с екстремна хиперкалциемия и тежко костно засягане, съобщиха още през 1999 година А. Bradwell и сътрудници в The Lancet (3). Антитела срещу PTH са били продуцирани от четвъртата седмица след първата имунизация. Нивата на общия серумен калций, които са варирали от 3.5 mmol/l до 4.2mmol/l през последните 18 месеца преди имунизацията, са намалели до нива от 2.5 mmol/l до 3mmol/l. Това намаление е било съпроводено със значително клинично подобрение. (РК) Използвани източници: 1. Betea D, Bradwell AR, Harvey TC, et al. Hormonal and biochemical normalization and tumor shrinkage induced by anti-parathyroid hormone immunotherapy in a patient with metastatic parathyroid carcinoma. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2004; 89: 3413-3420 www.jcem.endojournals.org 2. Waknine Y. PTH immunization shrinks tumors in patient with metastatic parathyroid carcinoma. Medscape Medical News July 23, 2004 www.medscape.com 3. Bradwell AR, Harvey TC. Control of hypercalcaemia of parathyroid carcinoma by immunsation. Lancet 1999; 353; 9150: 370-373 www.thelancet.com