Суперантибиотици за супербактериите01/09/2004
Фармацевтичните фирми не разработват достатъчно бързо нови антибиотици, които да могат да се справят с резистентните и непрекъснато еволюиращи „супербактерии“, поради което инфекциите с тях няма да могат да бъдат спирани в скоро време, заяви през юли Американското общество по инфекциозни заболявания (Infectious Diseases Society of America, IDSA) (1). Фирмите се нуждаят от данъчни облекчения, опростени процедури за изпитание на нови антибиотици и по-добра защита на патентните права, са три от „предписанията“ на IDSA за разрешаването на проблема. Фармацевтичната индустрия няма достатъчно нови лекарства в етап на разработка и тестване, за да може да се справи с еволюцията на резистентни бактерии, или така наречените супербактерии,“ заяви президентът на IDSA д-р Joseph Dalovisio. Според американския център за контрол и профилактика на заболяванията (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), през 2004 година около два милиона американци ще бъдат заразени с бактерии по време на болничен престой и за около 90 000 от тях това ще е с летален изход. Повече от 70% от тези бактерии са резистентни поне на един антибиотик, а много са резистентни на по няколко (2). CDC съобщи в началото на юли, че резистентен на methicillin Staphylococcus aureus (Methicillin-resistent Staphylococcus aureus, MRSA) е бил открит сред гимназиални ученици, спортисти в университетите, затворници и малки деца, които не са посещавали болници. Някои от бактериите са резистентни дори на антибиотика vancomycin, използван като последно средство за терапия. Зачестяват vancomycin-резистентните Enterococci (VRE), както и floroquinolone-резистентните Pseudomonas aeruginosa (FQRP) – Фиг.1. В същото време от 1998 година досега Американската агенция за храните и лекарствените средства – FDA е одобрила само два наистина нови антибиотика. За периода 1983-2004 броят на въведените в употреба антибактериални средства е намалял близо осем пъти - Фиг.2 Според фармацевтичната индустрия, не е изгодно да се инвестира в разработката на антибиотици, частично и поради факта, че те се използват от пациентите за кратък период от време. Лекарства за управление на хронични заболявания като хиперхолестеролемия, артериална хипертония и захарен диабет са много по- рентабилни, защото се взимат с години. Поради това, те са по-интересни за „голямата“ фарма (3, 4, 5). От развиваните в момента 506 лекарствени средства от фармацевтичната и биотехнологичната индустрия едва шест са кандидати за нови антибактериални препарати (6, 7). „Лекарства сираци в бъдеще“ - под това заглавие през март излезе статия, посветена на проблема с антибиотиците, и в списание Science (8). (ДЯ) Използвани източници: 1. www.idsociety.org 2. www.cdc.gov 3. Spellberg B, Powers JH, et al. Trends in antimicrobial drug development implications for the future. Clinical Infectious Diseases 2004 May 1, Vol 38; 9: 1279-1286 www.journals.uchicago.edu 4.Clarke T. Drug companies snub antibiotics. Nature 2003 Sept 18, 425, 6955: 225 www.nature.com/nature/ 5. Nelson P. Antibiotic development pipeline runs dry. Lancet 2003, 362; 9397: 1726 www.thelancet.com 6. Larkin M. Incentives to lure drug companies to antimicrobials. The Lancet Infectious Diseases 2004, Jan 1, Vol 4; 1:4 http://infection.thelancet.com 7. Covering the parts other bioshields don’t reach. Editorial. The Lancet Infectious Diseases 2004 Jan 1, 4; 1:1 8. Service RF. Orphan drugs of the future? Science 2004 March 19, 303 :1798 www.sciencemag.org