СПИН епидемия в бившия Съветски съюз01/09/2004
Синдромът на придобита имунна недостатъчност се разпространява най-бързо в Източна Европа и Азия и по-специално в бившите съветски републики, сочи докладът на UNAIDS (Програма на ООН за СПИН), публикуван през юли (1). Само 7% от хората, които се нуждаят от лечение в развиващите се страни, имат достъп до необходимите медикаменти. Докладът отбелязва и нарастване на общия брой на HIV (вирусът, който причинява СПИН) позитивните случаи за период от една година. „Смяташе се, че СПИН е проблем основно в Централна и Южна Африка – все още най-засегнатите региони на света – но в момента около 25% от новите случаи на СПИН са в Азия“, заяви доктор Peter Piot, изпълнителен директор на програмата.По света... Пандемията от СПИН продължава да нараства. По данни на USAIDS, на планетата има около 45 милиона души, заразени с вируса на СПИН, от които 29 милиона живеят в Африка, 6.6 милиона в Азия, 1.5 милиона в Южна Америка и 1 милион в Източна Европа. СПИН е причина за около 2.78 милиона смъртни случая в света (4.9% от общия брой смъртни случая) и е втора по честота причина за смърт от инфекциозни заболявания, след белодробните инфекции (2). Към 2010 в Централна и Южна Африка около 25% от децата ще бъдат сираци поради СПИН епидемията. В същия регион честотата на заразяване със СПИН сред младите жени е около пет пъти по-висока, отколкото сред младите мъже. Това най-вероятно се дължи на сексуални контакти с по-възрастни и вече заразени със СПИН мъже. Докладът дава висока оценка за намаляването на новите случаи на СПИН в Тайланд, едно от предпочитаните места за секс-туризъм в света – от 140 000 през 1991, на 21 000 през 2003. В същото време се отбелязва недостигът на средства за борба със СПИН, въпреки 15-кратното увеличение на бюджета на програмата на ООН – от $300 милиона през 1996 на пет милиарда през 2003. Северна Америка и Западна Европа Оптимизъм вдъхва 80% намаление на смъртността в тези региони, в резултат на въвеждането на антиретровирусни медикаменти и непрекъснатото намаляване на тяхната цена (в сравнение с 2002 г. цената на терапията е намаляла наполовина). В момента средната цена на лечението на човек в САЩ е около $140 на година. За съжаление, тази терапия е достъпна само за 400 000 пациенти от общо шестте милиона, които теоретично биха имали полза от нея. WHO планира три милиона души да имат достъп до тази терапия до 2005 г. Цената на проекта е около $5.5 милиарда. Сумата е по възможностите на най-богатите страни, но все още е недостижима за най-засегнатите бедни страни. Все повече нараства разбирането на лидерите на най-богатите страни, че СПИН е глобален проблем, при който няма място за национален егоизъм. Като резултат се създаде „Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария“, а САЩ възнамеряват да отделят около $15 милиарда през следващите пет години за специални проекти за борба със СПИН.