Сиропите за кашлица не са по-ефективни от плацебо01/09/2004
Diphenhydramine и Dextromethorphan, две от най-често използваните противокашлични средства, са не по-добри от плацебо в облекчаване на симптомите на нощната кашлица и нарушения сън при деца с инфекция на горните дихателни пътища, според рандомизирано проучване, публикувано в юлския брой на списание Pediatrics (1). Острите респираторни инфекции са самоограничаващи се във времето заболявания. Всеки клиницист е необходимо да се съобрази с направения извод за ефективността на противокашличните средства, потенциалните им странични реакции и цената им преди да ги препоръча, заяви ръководителят на проучването д-р M. Paul. В проучването са участвали 100 деца с инфекции на горните дихателни пътища и техните родители, които са попълнили анкета за честотата, тежестта и тревожния характер на нощната кашлица, както и за качеството на съня при самите тях и при децата им. Анкетите са попълвани в деня преди и след приемане на противокашличното лекарство (diphenhydramine или dextromethorphan) или на плацебо. Резултатите показват значително подобрение на втория ден от изследването по отношение на споменатите по-горе субективни показатели - средната редукция на симптомите от 19.83 на 8.93 (р<0.0001). Няма разлика в ефективността между групите, приемали diphenhydramine или dextromethorphan и тази на плацебо. Недостатък на проучването е субективния характер на отчитаните резултати, невъзможността да се гарантира комплаянс (придържане към терапията) от страна на участниците и приема на единична доза. Като странични ефекти са отчетени: повишена сънливост – при групата, приемала diphenhydramine и безсъние при тази, приемала dextromethorphan. Останалите характерни за diphenhydramine (първа генерация антихистамин) нежелани реакции са неспокойство, нервност, остра дистония, удължаване на QT интервала и др. Dextromethorphan (химически дериват на опиоидите) може да причини дистония, анафилаксия, булозна мастоцитоза. Има данни и за употребата му като наркотично средство от подрастващите. Повечето противокашлични средства представляват микстури от dextromethorphan или codein и антихистамини, експекторанти и/или антипиретици. „Безпроблемната достъпност до тях в аптеките създава впечатлението, че са сигурни и ефикасни за употреба“, се казва и в статия на Комитета по лекарствата, публикувана в Pediatrics още през 1997 г. (2, 3). В литературата съществуват данни за проведени в миналото малки проучвания от Taylor и сътр., Schroeder и сътр., Lee и др., които не препоръчват лесно достъпните противокашлични средства като първа стъпка в борбата с острата кашлица при деца (4, 5). Запитан в интервю какво препоръчва на родителите в такива случаи, д-р M. Paul обобщава: „Съветът ми е да се предприемат полезни и в същото време безвредни мерки, като капки за нос, добро рехидратиране и свеж въздух“. (ММ) Използвани източници: 1. Paul IM, Yoder KE, Crowell KR et al., Effect of Dextromethorphan, Diphenhydramine, and Placebo on Nocturnal Cough and Sleep Quality for Coughing Children and Their Parents, Pediatrics. 2004 Jul;114(1):e85-90 www.pediatrics.org 2. Use of codeine- and dextromethorphan-containing cough remedies in children. American Academy of Pediatrics. Committee on Drugs. Pediatrics. 1997 Jun;99(6):918-20 www.pediatrics.org 3. Dextromethorphan, Diphenhydramine Ineffective for Childhood Cough www.medscape.com/viewarticle/482769 4. Schroeder K, Fahey T., Should we advise parents to administer over the counter cough medicines for acute cough? Systematic review of randomised controlled trials. Arch Dis Child. 2002 Mar; 86(3): 170-5 (abstract) www.ncbi.nlm.nih.gov 5. Lee PCL, Jawad MS, Eccles R, Antitussive efficacy of dextromethorphan in cough associated with acute upper respiratory tract infection. J Pharm Pharmacol. 2000 Sep; 52(9): 1137-42(abstract) www.ncbi.nlm.nih.gov