Sildenafil има положителни хемодинамични ефекти при пулмонална хипертензия


md 01/09/2004

Sildenafil значимо подобрява физическия капацитет, сърдечния дебит и качеството на живот при пациенти с първична пулмонална артериална хипертензия, показаха данните от първото рандомизирано, плацебо-контролирано проучване, проведено от д-р B.K.S. Sastry и сътр. от CARE Hospital в Hyderabad, Индия, публикувани през април в Journal of American College of Cardiology (1). Общо 22 пациента с първична пулмонална […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.