Роботът da Vinci ще извършва коронарна реваскуларизация чрез миниинвазивна хирургия01/09/2004
Американската компания Intuitive Surgical Inc., лидер в областта на хирургичните роботи, получи през юли разрешение от FDA – Американската агенция за храните и лекарствените средства, да започне прилагането на da Vinci Surgical System при коронарна реваскуларизация (1, 2). Разрешението се основава на резултати от многоцентрово проучване за използването на da Vinci при извършване на анастомози между a. mammaria int. и a. coronaria sin. ramus desc. Това разширява областите на приложение на da Vinci и позволява извършването на коронарни байпаси през няколко малки инцизии. „Da Vinci System дава възможност на хирурзите да извършват коронарна реваскуларизация чрез миниинвазивна хирургия (MIS) – заяви президентът на Intuitive Surgical Lonni Smith – Вече можем да извършваме роботизирана коронарна хирургия от момента на препарирането на a. mammaria int. до осъществяването на анастомозите“. Бързото развитие на миниинвазивната хирургия през последните десет години доведе до по-добри оперативни резултати, които включват по-малка следоперативна болка, по-кратък период на възстановяване, по-малко следоперативни усложнения и общи болнични разходи. Въпреки медицинските и икономическите предимства, само малък процент операции се извършват чрез миниинвазивна хирургия. Досега са извършени около 210 операции с помощта на робота в САЩ, Европа и Азия. Смята се, че развитието на миниинвазивната хирургия ще доведе до радикални промени в хирургията през следващите пет години. Da Vinci се използва при: митрална валвулопластика фундопликация по Nissen при гастро-езофагеален рефлукс бай-пас на стомаха при затлъстяване радикална простатектомия операции на хранопровода тимектомия при myasthenia gravis поставяне на епикардни електроди за пейсмейкър при бивентрикуларна ресинхронизация Предимства за хирурга: триизмерна визуализация на оперативното поле – осигурява пълна визуализация на оперативното поле с възможности за увеличение или намаление на образа – „zoom in“ и „zoom out“ по-голяма прецизност – позволява изключително точно движение на хирургичните инструменти подобрен хирургичен достъп – операциите се извършват през отвори с големина около един сантиметър по-голяма свобода на работа, в сравнение с класическата лапароскопска хирургия Предимства за пациента: намалена оперативна травма намалена следоперативна болка намалена кръвозагуба и нужда от кръвопреливане по-малък риск от инфекции намален болничен престой по-бързо възстановяване (ИТ) Използвани източници: 1. Food and Drug Administration www.fda.gov 2. Intuitive Surgical Inc. www.intuitivesurgical.com