Псориазисна ваксина не лекува псориатичен артрит01/09/2004
Имунотерапията на псориатричен артрит с псориазисната микобактериална ваксина (PVAC) е неефективна, показват резултатите от проучване, публикувано в юнския брой на Annals of Rheumatic Diseases (1). PVAC, която представлява делипидирана, дегликолипидирана, убита ваксина от Mycobacterium vaccae, е показала добри експериментални резултати при лечението на псориазис.(2, 3) Най-вероятно при псориатричния артрит консервативната терапия със средства, корегиращи имунния дисбаланс е по-ефективна, според д-р N. Dalbeth от новозеландския екип, провел експеримента. „Най-неочакваният резултат от проучването е високият отговор на плацебо групата“, коментират авторите. Този феномен се наблюдава и в други проучвания на болни с Псориатричен артрит (ПсА), като едно от възможните обяснения е флуктуиращия ход на заболяването. В проведеното 24-седмично двойно сляпо, плацебо контролирано, рандомизирано проучване резултатът от интрадермалното прилагане на PVAC е оценяван спрямо плацебо по т.нар. Psoritic Arthritis Response Criteria (PsARC) при 36 участника с доказан ПсА. Промяна в PsARC отговора (комплексен маркер, базиран на ставната оточност, болезненост и отчитащ и субективната оценка на лекаря и пациента) е отчетена при 50% от плацебо пациентите и 50% от PVAC пациентите (p=1.0) на 12-а или на 24-а седмица след прилагането на ваксината Не се отбелязват разлики и в останалите сравнявани показатели, с изключение на болковата скала (р=0.006) с понижаване на стойностите й в полза на PVAC групата. Псориатричният артрит е хронично възпалително заболяване, което засяга от седем до 42% от пациентите с псориазис. На този етап лечението му се провежда с НСПВС и с традиционните антиревматици, и е свързано с нежелани ефекти като гадене, стомашни болки, кървене от гастроинтестиналния тракт, ретенция на течности и др. Терапията на Псориазис и ПсА с инхибитори на tumor necrosis factor alpha - TNFalpha (infliximab, etanercept, efalizumab и alefacept) е нов метод, базиращ се на факта, че в псориатичните плаки и в синовията на възпалените стави TNFalpha е повишен. Намесвайки се в патогенезата на двете заболявания, инхибиторите на TNFalpha, редуцират активността на възпалителния процес и се характеризират с добра поносимост (4, 5, 6). PVAC е терапевтичен агент, лицензиран от SR Pharma (7), въведен през 1998 година, като ваксина за превенция на туберкулоза и лепра във Филипините. Наблюденията сочат, че при пациенти с тези инфекциозни заболявания и съпътстващ псориазис, се наблюдава подобрение на кожното страдание след прилагане на ваксината. В публикуваните резултати в Clinics of Experimental Dermatology през 2001 година от проучване на Balagon и сътр. се съобщава подобряване на кожния статус, оценяван по показателя PASI (индекс, отчитащ големината на засегнатата от Psoriasis площ и тежестта на заболяването) при 65% от изследваните пациенти с псориазис. Механизмът на действие на PVAC при псориатиците все още е недоизяснен. Счита се, че интрадермалното инжектиране на ваксината се последва от развитие на реакция от забавен тип, с превалиране на Th1 популацията и наличие на увеличен брой дендритни и Лангерхансови клетки в дермата. Настъпва промяна в продукцията на цитокини, като водещ момент е потискане синтеза на TNFalpha (interferon-б), който от своя страна играе ключова роля в патогенезата на псориазиса. При инжектиране на TNFalpha в кожата на здрави индивиди се развива кератиноцитна хиперплазия и клинично лезиите наподобяват псориатични плаки (8). В патогенезата на ПсА Т-клетките заемат също важно място - CD4+ популация (Th) с определен имунофенотип се наблюдават по синовиалната мембрана на пациенти с ПсА. Има данни и за участието на TNFalpha (9). Данните сочат прилика в имунопатологията на псориазис и ПсА. В същото време двете заболявания не винаги протичат успоредно, което предполага различни имунологични механизми на кожното засягане и ставното възпаление. Терапевтичните агенти, действащи като имунни модулатори, може да не са еднакво ефективни в лечението на двете състояния, което е възможно обяснение за ефективността на PVAC при псориазис и неефективността при псориатричен артрит. (ММ) Използвани източници: 1. Dalbeth N, Yeoman S, et al. A randomized placebo controlled trial of delipidated, deglycopidated Mycobacterium vaccae as immunotherapy for psoriatic arthritis. Annals of the Rheumatic Diseases 2004; 63:718-722 http://ard.bmjjournals.com 2. Balagon MV, Tan PL, et al. Improvement in psoriasis after intradermal administration of delipidated, deglycolipidated Mycobacterium vaccae (PVAC): results of an open-label trial. Clin Exp Dermatol May 2001; 26:233-41 www.ncbi.nlm.nih.gov 3. Lehrer A, Bressanelli A, Wachsmann V, et al. Immunotherapy with Mycobacterium vaccae in the treatment of psoriasis. FEMS Immunol Med Microbiol 1998; 21:71–7 www.ncbi.nlm.nih.gov[SO] MD 4. Mease PJ, Goffe BS, Metz J, VanderStoep A, et al. Etanercept in the treatment of psoriatic arthritis and psoriasis: a randomised trial. Lancet 2000, 356: 385–90 www.thelancet.com 5. Krueger G, Callis K. Potential of tumor necrosis factor inhibitors in psoriasis and psoriatic arthritis. Arch Dermatol 2004 Feb, 140; 2: 218-25 www.ncbi.nlm.nih.gov 6. Antoni C, Manger B. Treatment of psoriatic arthritis with TNF alpha-antagonists. Z Rheumatol 2003 Jun, 62; 3: 235-9 www.ncbi.nlm.nih.gov 7. Leopold CS, Maibach HI. PVAC (Corixa/Genesis/Medicis). Curr Opin Investig Drugs 2002 Nov, 3; 11: 1604-7 http://intapp.medscape.com 8. Barker JN. The immunopathology of psoriasis. Baillieres Clin Rheumatolol 1994, 8: 429–38 www.ncbi.nlm.nih.gov 9. Veale D, Yanni G, Rogers S, Barnes L, Bresnihan B, Fitzgerald O. Reduced synovial membrane macrophage numbers, ELAM-1 expression, and lining hyperplasia in psoriatic arthritis as compared with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1993, 36: 893–900 www.ncbi.nlm.nih.gov