Простагландиновите аналози причиняват преден увеит01/09/2004
Простагландиновите аналози, използвани в офталмологията за терапия на глаукома, могат да водят до преден увеит, твърдят Manjula Kumarasamy и Shrivatsa Desai от Doncaster Royal Infirmary в Англия в статия, публикувана в юлския брой на British Medical Journal (BMJ) (1). В статията се разглежда клиничен случай на жена на 77 години, страдаща от псевдоексфолиационна глаукома и катаракта на двете очи, която е провеждала терапия с простагландиновия аналог travoprost. Два месеца след започване на терапията, поради недобър контрол на очното налягане, тя е претърпяла факотрабекулектомия на дясното око, като travoprost е бил преустановен деня преди това. Седмица по-късно пациентката се е оплакала от подуване и дискомфорт в оперираното око, но след включването на локални кортикостероиди, оплакванията отшумяват и налягането се нормализира. Три седмици след това тя претърпява факотрабекулектомия на лявото око и следва ново спиране на простагландиновия аналог. Поради все още високото вътреочно налягане, две седмици след операцията, е възобновено взимането на travoprost. Около месец по-късно жената развива тежък ирит и едем на корнеята и започва терапия с бета-блокера timolol. Поради ново повишаване на вътреочното налягане, тя се връща към простагландиновия аналог. След няколко дни пациентката развива остър ирит на лявото око, който е излекуван едва след спиране на travoprost, като за контрол на вътреочното налягане е назначена терапия с бета-блокер и dorzolamide под формата на очни капки.Останалата терапия на пациентката включва bendrofluazide, diltiazem, ramipril, doxazosin и chlordiazepoxide. Близката връзка между започването на терапията с travoprost и появата на ирит както и възобновяването на симптомите при повторно приложение на препарата, са доказателство за този страничен ефект на простагландиновия аналог при пациенти. Според съобщение на Faulkner и Burk в Аrchives of Ophtalmology през 2003 година, терапията с travoprost при пациент с екстракция на катаракта е причинила остър преден увеит и клинично значим корнеален едем след прилагането само на пет дози от медикамента (2). Първото доказателство за подобни странични ефекти на простагландиновите аналози е публикувано от Warwar, Bullock и Ballal през 1998 година в Ophtalmology (3). Екипът е изследвал честотата на кистозната макуларна дегенерация и предния увеит при терапия с аналога на простагландин (PG) F2 алфа latanoprost. В ретроспективния обзор са включени пациенти, лекувани с latanoprost за период от една година, като са изследвани общо 94 души и 163 очи. По време на проучването 6.4% от пациентите са развили преден увеит и 2.1% са имали кистоиден макуларен едем, които са били свързани с терапията с latanoprost. Простагландиновите аналози подобриха значително терапията на глаукомата. Ефикасността на този клас очни хипотензивни медикаменти, еднократното им дозиране и относителното малкото странични ефекти са предимствата им пред останалите лекарства, използвани в лечението на глаукомата. (ОИ) Използвани източници: 1. Kumarasamy M, Desai PD. Anterior uvetis is associated with travoprost. BMJ 2004, 24 July, 329:205 www.bmj.bmjjournals.com 2. Faulkner WJ, Burk SE. Acute anterior uveitis and corneal edema associated with travoprost.Arch Ophtalmol 2003;121:1054-5 http://archopht.ama-assn.org 3. Warwar RE, Bullock JD, Ballal D. Cystoid macular edema and anterior uveitis associated with latanoprost use: experience and incidence in a retrospective review of 94 patients. Ophtalmology 1998, 105:263-8 4. Stewart WC, and al. Conjunctival hyperemia in healthy subjects after short term therapy with latanoprost, bimatoprost and travoprost. Am J Ophatalmol 2003, 135 (3): 314-20 5. British Medical Association, Royal Pharmaceutical Society of Great Britain.British National Formulary.London: BMA,RPS 2003, 515 (No 46.)