Профилактика на хирургичните инфекции с антибиотици да се започва един час преди интервенцията


md 01/09/2004

Антибиотичната профилактика трябва да започне 60 минути преди и да завърши 24 часа след оперативната интервенция, според новите препоръки на Surgical Infection Prevention Guidelines Writers Workgroup SIPGWW (Работна група за насоки за превенция на хирургичните инфекции), публикувани през юни. Основните препоръки са: анамнезата за евентуална алергия към бета-лактамни антибиотици е достатъчна за скрининг (отсяване) на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.