Прекомерното понижаване на систолното артериално налягане – белег или ускорител на деменцията при възрастните?01/09/2004
Значимото снижаване на систолните стойности на артериалното налягане може да предупреждава за деменция и вероятно да я предизвиква при възрастни хора, показват резултатите от шведско лонгитудинално проучване, публикувани през август в списанието на Американската сърдечна асоциация (AHA) Stroke (1). Изследователски екип от Karolinska Institutet в Стокхолм начело с проф. Laura Fratiglioni заяви, че при възрастни пациенти с базови систолни стойности под 160 mm Hg снижаването с над 15 mm Hg за период от три до шест години води до трикратно увеличаване на риска от развитие на болестта на Alzheimer или на друга клинична деменция. Същото снижаване на систолното налягане повишава риска от развитие на болестта на Алцхаймер 2.4 пъти и от всички типове деменция 2.5 пъти при пациенти, които вече имат съдови заболявания (инсулт и диабет). В групата със съдови проблеми, по-изразеното намаляване на систолното налягане е било свързано с нарастване на риска от деменция (доза-отговор зависимост). В проучването са включени 947 души от Стокхолм над 75-годишна възраст без изходни данни за деменция. Всеки участник е бил подложен на медицински прегледи в началото на изследването и след това още два пъти - в края на третата и на шестата година. В края на третата година 147 са развили болестта на Алцхаймер и 39 са заболели от друг тип деменция. В края на шестата година са били диагностицирани нови 91 случая с болест на Алцхаймер и още 27 случая с деменция от друг тип. Използвайки кохортата без сенилни прояви след първите три години от проследяването (n =719), Qui и съавтори са изследвали връзката между понижаването на артериалното налягане за този период в сравнение с изходните стойности и последвалия риск от деменция. При хората без сенилни прояви промените в артериалното налягане са били незначителни. Систолните стойности при развилите деменция са започнали да се понижават само три години преди диагнозата, като са продължили да спадат и след това. По-чувствителното понижаване на артериалното налягане три до шест години преди диагнозата на мозъчното разстройство е било свързано с повишен риск от деменция само при по-възрастните хора с вече ниско артериално налягане, както и при пациентите с установени съдови увреждания. „Нашите находки сочат, че лошото мозъчно кръвооросяване в резултат на значителното понижение на кръвното налягане, може да доведе до дементен процес“ смята д-р Chengxuan Qiu. Според д-р Fratiglioli, докладваните резултати се нуждаят от потвърждение. „Въпреки това, ние трябва да имаме предвид, че при пациентите с деменция няколко години преди диагнозата има спадане на кръвното налягане, което продължава да се понижава и след това“. Клетъчната дегенерация при деменциите може да е причина за намаленото кръвно налягане, което от своя страна по-скоро ускорява развитието на клиничната деменция, отколкото инициира процеса. Предишно проучване на шведските изследователи посочи, че както високото, така и ниското артериално налягане могат да увреждат когнитивните способности на възрастните. При хората в напреднала възраст е нужен по-внимателен контрол при употребата на антихипертензивни медикаменти, за да се избегне опасното понижение на кръвното налягане под определена прагова стойност, препоръчва д-р Qiu. American Heart Association предупреди, че това изследване не означава да не се лекува хипертонията при възрастни пациенти (2). „Разполагаме с данни от рандомизирани клинични проучвания, които показват, че поддържането на систолното налягане под 140 mm Hg при възрастните е полезно“, заяви д-р Daniel Jones, говорител на асоциацията. „Всъщност, има силни аргументи от няколко проучвания, че понижаването на кръвното налягане предпазва от деменции“. (ГБ) Използвани източници: 1. Qiu C, von Strauus E, Windblad B, Fratiglioli L. Decline in blood pressure over time and risk of dementia. A longitudinal study from the Kungsholmen project. Stroke 2004; 35:1810 http://stroke.ahajournals.org 2. Significant drop in blood pressure may forecast dementia in the elderly. Stroke Journal Report, Jan 7 2004, www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=3023060