Предимство на аzithromycin пред erythromycin при терапия на коклюш01/09/2004
Azithromycin е с еднаква ефективност и се толерира по-добре в сравнение с erythromycin при терапията на коклюша, според резултатите от голямо рандомизирано мултицентрово клинично проучване, публикувани в юлското електронно издание на списание Pediatrics (1). Целта на изследването е била да сравни ефикасността и страничните ефекти на двата антибиотика, както и комплаянса на пациентите. Проучването, проведено в един американски и 11 канадски градове, обхваща 477 деца с клинична картина на коклюш на възраст между шест месеца и 16 години, третирани с аzithromycin или с erythromycin. Посявките от назофарингеален секрет на 114 от децата са дали растеж на Bordеtella pertussis, преди започване на лечението. Чрез серологично изследване и PCR диагнозата е проверена при още 52 деца. При всички участници в проучването са били проследени промените в клиничните симптоми, страничните ефекти и комплаянса, а при децата с доказана микробиологично B.pertussis инфекция е изследвана и ефикасността на антибиотиците с повторно микробиологично изследване след курса на терапия и една седмица след това. По време на лечението антибиотиците са били дозирани съответно 40мг/кг/дневно на три приема за 10 дни за erythromycin и 10мг/кг на един прием през първия ден и по 5мг/кг от втория до петия ден за аzithromycin. От наличните в края на лечението назофарингеални проби (53 от групата на аzithromycin и 53 от групата на erythromycin) нито една не дава растеж на B.pertussis, което показва 100% изчистване на микроорганизма с 95% интервал на достоверност и при двата антибиотика. По време на проучването не са отчетени сериозни странични ефекти, дължащи се на изследваните лекарства. По отношение на страничните ефекти в гастроинтестиналния тракт, като гадене повръщане, диария и други, аzithromycin е показал значително по-добра поносимост от erythromycin. При децата лекувани с аzithromycin 18.8% са имали гастроинтестинални оплаквания, докато при групата на лечение с erythromycin процентът е 41.2%. Комплаянсът на децата в групата на лечение с аzithromycin е бил значително по голям в сравнение с групата на лечение с erythromycin. В първата група 90% от децата са взимали 100% от предписаната доза, докато във втората група само 55% от децата са приемали 100% от дозата. „Това проучване е важно, тъй като понастоящем erythromycin е препоръчван като лекарство на избор за профилактика и лечение на коклюша, но той се асоциира с много гастроинтестинални странични ефекти и лош комплаянс от страна на пациентите“, заяви авторката на проучването д-р Joanne Langley от Dalhousie University в Халифакс, САЩ пред Reuters Health (2). Въпреки че повсеместната противококлюшна ваксинация доведе до рязък спад в заболеваемостта, случаи на коклюш продължават да се съобщават дори и в страни с отлично имунизационно покритие на населението. Според данни на Националния център за здравна информация през последните пет години в България заболеваемостта е следната (коклюш – регистрирани случаи на 100 000 души): 1980 – 1.7 1990 – 0.3 2000 – 1.3 2001 – 1.0 2002 – 1.0 Антибиотичната терапия може да повлияе благоприятно симптомите на коклюша по време на катаралния стадий (по време на пароксизмалния и рековалесцентния период не е ефективна) и има значение за ограничаване разпространението на инфекцията. (РК) Използвани източници: 1. Langley JM, et al. Azithromycin is es effective as and better tolerated than erythromycin estolate for the treatment of pertussis. Pediatrics 2004 Vol. 114; 1: e96-e101 www.pediatics.org 2. www.reutershealth.com 3. www.nchi.government.bg