Пластири с нитроглицерин намаляват болката в рамото01/09/2004
Локалното прилагане на glyceryl trinitrate, като донор на азотен окис, може чувствително да облекчи болката при ротация на раменната става и повдигане на ръката, според проучване, резултатите от което бяха обявени през юли на конгреса на American Orthopaedic Society of Sport Medicine - AOSSM (1). Стабилността на раменната става се определя от залавящите се мускули в тази област. Голямо значение за това има musculus supraspinatus. Той извършва ротация, повдигане на горния крайник и абдукция – типични движения за много спортове. Според д-р George Murrell, ръководител на изследователския екип, болката в раменната става се дължи на дегенерация на сухожилието на musculus supraspinatus поради повтаряща се интензивна употреба (активен спорт). „Честотата на промените нараства с възрастта и със степента на натоварване“, заяви д-р Murrell от The Orthopaedic Research Institute, The Department of Orthopaedic Surgery на St. George Hospital в Австралия. Все още няма утвърдена терапевтична схема за лечение на дегенерацията на сухожилието на musculus supraspinatus. Симптоматичното лечение включва нестероидни противовъзпалителни медикаменти, аналгетици, относителен покой, стречинг, рехабилитационни процедури... Но нито един от тези методи не постига траен успех. Съединителната тъкан, изграждаща сухожилията, е слабо кръвоснабдена. Склеротичните промени в малките кръвоносни съдове нарастват с възрастта и затварят порочен кръг. Настъпващата фиброза променя мускулната архитектоника и това ограничава движенията в раменната става. Крайъгълен камък в лечението на заболяването изглежда е вазодилатацията. Азотният окис (NO) е медиатор на съдовата релаксация. Локалното прилагане на NO при животински модели показа, че методът е ефективен за лечение на фрактури и кожни рани. Това вероятно се дължи не само на подобреното кръвоснабдяване, но и на стимулиране на синтеза на колаген във фибробластите. Голяма част от медикаментите, прилагани за лечение на angina pectoris (нитрати), са свързани с метаболизма на NO. Nitroglycerin (glyceryl trinitrate), който е донор на NO, се използва за намаляване на стенокардна болка повече от 100 години...* В проведеното двойно-сляпо, плацебо контролирано проучване на д-р Justin Paoloni, д-р Janis Nelson и д-р George Murrell са участвали 53 пациенти с тендинопатия на супраспиналния мускул. На 26 от тях е била направена трансдермална апликация на NO (пластир, съдържащ 1.25 mg/24 часа glyceryl trinitrate) и рехабилитация, а отаналите 27 са получили рехабилитация и пластир с плацебо. Анализът на данните в края на 24-ата седмица е показал значимо намаляване на болката в рамото в покой през деня и нощта, както и подобрение в двигателната активност на раменната става, при пациентите получавали донора на NO спрямо плацебо-контролите. Рандомизирани клинични проучвания на същите изследователи показаха сходно подобрение при трансдермално прилагане на нитроглицерин и при други дегенеративни тендинопатии като хронична екстензорна тендиноза на лакъта (тенис лакът) и Ахилесов тендонит (2, 3). Според д-р Murrell, екипът ще опита да създаде пластир за доставка на NO за лечение специфично на тендинопатии, ще провери неговата ефективност в нови проучвания и ще го предложи на FDA (Американската агенция за храните и лекарствените средства) за одобрение на това показание. (РР) * Nitroglycerin e синтезиран през 1846 г. За първи път съдоворазширяващият му ефект върху коронарните съдове е използван при стенокардна болка през 1879 г. и приложението му с това показание е одобрено от FDA през 1938 г. Използвани източници: 1. Heart medication may significantly reduce shoulder pain www.sportsmed.org/about/document.asp?did=145 2. Paolini JA, Appleyard RC, Nelson J, Murrell GA. Topical nitric oxide application in the treatment of chronic extensor tendinosis at the elbow. American Journal of Sports Medicine 2003, 31: 915-920 http://journal.ajsm.org/ 3. Paolini JA, Appleyard RC, Nelson J, Murrell GA. Topical glyceryl trinitrate treatment of chronic noninsertional Achilles tendinopathy. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Bone Joint Surg (Am) 2004, 86; 5: 916-922 www.ejbjs.org