Пероралните глюкокортикоидни хормони увеличават риска от съдови инциденти01/09/2004
Употребата на перорални кортикостероиди повишава риска от сърдечносъдови заболявания и нарушения на мозъчния кръвоток с 25% според проучване, публикувано през август в списание Heart (1). Д-р Patrick Souverein и съавт. (1, 3) от Utrecht Institute for Pharmaceutical Science, Холандия са използвали информация от досиетата на над 50 000 пациенти от Великобритания за периода 1988-1998 година (База данни на общопрактикуващите лекари), търсейки връзка между приложението на перорални глюкокортикостероидни хормони (ГКХ) и заболявания като исхемична болест на сърцето (ИБС), сърдечна недостатъчност (СН), инсулт и преходни нарушения на мозъчното кръвообращение. „Когато започнахме проучването, ние бяхме изненадани, че има толкова неизвестни относно сърдечносъдовите инциденти и кортикостероидите, независимо от това, че тези медикаменти намират широко приложение в модерната медицина“, споделя д-р Souverein. Анализът на резултатите показва 25% по-висок риск за съдови инциденти след употребата на ГКХ. Рискът нараства значително, ако кортикостероидите са част от настоящата терапия на пациентите и намалява, ако те са били прилагани в миналото. Рискът се различава в зависимост от нозологичната единица. При болните, които се лекуват с ГКХ има 2.66 пъти по-голяма вероятност за развитие на СН, особено при тези с ревматоиден артрит и хронична обструктивна белодробна болест в сравнение с контролната група. ИБС се наблюдава с около 20% по-често в сравнение с пациенти, които не използват кортикостероиди. Нежеланите ефекти на кортикостероидната хормонална терапия са добре известни – хипергликемия, хипертензия, нарушeн липиден статус, затлъстяване от централен тип. Може би към тях предстои да се добави и СН. Според изследователския екип, „само рандомизирано, контролирано проучване върху кортикостероидното лечение спрямо другите фактори, които въздействат върху болестта, ще разграничи значимостта на подлежащото заболяване от неговата терапия при предсказване риска за сърдечносъдови инциденти.“ В уводна статия в същия брой на Heart д-р M. K.C. Ng от University of Sydney в Австралия отбелязва: „Откритието, че лечението с перорални кортикостероиди може би е рисков фактор за СН, се приема за провокативно и изгражда основите на нова хипотеза, но едва ли ще доведе до промяна в клиничната практика“(2). (КД) Използвани източници: 1. Souverein PC, et al. Use of oral glucocorticoids and risk of cardiovascular and cerebrovascular disease in a population based case-control study. Heart 2004, 90:859-865 http://heart.bmjjournals.com 2. Ng MKC, Celermajer DS. Glucocorticoid treatment and cardiovascular disease. Heart 2004 90: 829-830 3. Boggs W. Oral glucocorticoids increase risk of cardiovascular, cerebrovascular disease www.medscape.com