Очакват се алтернативи за лечение на рака на гърдата01/09/2004
Два нови, високотехнологични метода за лечение на рак на гърдата, бяха представени през юли от Радиологичното дружество на Северна Америка (Radiological Society of North America). Новите методи се разработват като алтернатива на оперативното лечение (1). Същевременно бе съобщено и за разработването на нови средства за ранна диагноза, които в бъдеще може да заменят мамографиите. Термална аблация При термалната аблация се използва ядрено магнитен резонанс или ултразвук за точно локализиране на малки тумори. След това пункционно се въвежда игла, чрез която туморната тъкан се унищожава с топлинна енергия от лазер или чрез радиофреквентна аблация. „Основно предимство на метода е точната локализация и унищожаване на тумора и околната тъкан“, заяви проф. Steven Harns от Медицинския Университет в Арканзас, САЩ. Методът е приложен при три пациентки, като алтернатива на оперативното лечение. При нито една от пациентките не е имало рецидив. Методът е подходящ за лечение на малки тумори с големина до един сантиметър и зона на въздействие около тумора до три сантиметра. Парциална радиация Парциалната радиация (брахитерапия) представлява имплантиране на радиоактивни елементи. По този начин се облъчва директно засегнатата тъкан, без да се облъчват близко разположени органи като бели дробове или кожа. Методът се прилага при рак на простатата и рак на шийката на матката. Може да се прилага при тумори с големина под три сантиметра. Брахитерапията отнема четири-пет дни. За сравнение, класическото външно облъчване изисква 25-30 процедури в продължение на шест седмици. Нови методи за ранна диагноза „Без да се отричат успехите на мамографията, разработваме нови методи за образна диагноза, които могат да я подпомогнат или заменят“, заяви проф. Etta Pisano от Медицинския Университет в Северна Каролина, САЩ. В момента се провежда проучване върху 55 000 жени с дигитална мамография, ядрен магнитен резонанс и ултразвук. Целта е да се установи дали с тези методи може да се диагностицира по-рано рак на гърдата, в сравнение с класическата мамография. Резултатите се очакват през следващите няколко години. (ИТ) Използван източник: 1. Radiological Society of North America July 22, 2004, www.rsna.org